Chicago, Newberry Library, Ms 188, f, 74v – 75r: versierde tekstpagina – visitatie (detail)

Marc Caussin

Frans boekverluchter, werkzaam tussen 1432 en 1479 in Valenciennes. Caussin werkte voor bekende bibliofielen, waaronder Filips de Goede, hertog van Bourgondië. Ook een exemplaar van de Chroniques martiniennes, gemaakt voor Philippe de Croÿ, graaf van Chimay, is van zijn hand. Caussin was een voorloper van de beroemde verluchter uit Valencennes Simon Marmion. Uit de studie van Dominique Vanwijnsberghe 2013 blijkt dat thans 14 handschriften aan hem kunnen worden toegeschreven.

Chicago, Newberry Library, Ms 188, f, 75r: visitatie

Catalogus
Cambridge, Fitzwilliam Museum
Ms 3-1954 getijdenboek van Filips de Stoute, Parijs, 1376-1379; 1390 en Brussel, ca 1450 verluchting door Meester van de Bijbel van Jean de Sy, Meester van de Kroning van Karel VI, Marc Caussin, Willem Vrelant, Meester van de Wauquelin’s Alexander, Jan Tavernier, Dreux Jehan/Meester van Girart de Roussillonen anderen lit: Cambridge 2005, nr. 85||Voor verdere literatuur zie onder: Meester van de Bijbel van Jean de Sy

Cambridge, University Library
Ms add 7315 getijdenboek, Valenciennes, ca 1450 lit: Vanwijnsberghe 2001, p. 4 nt 17, fig 74||Binski & Zutshi 2011, nr. 379

Chicago, Newberry Library
Ms 188 Gould getijdenboek, Valenciennes, ca 1450 lit: http://publications.newberry.org/digitalexhibitions/exhibits/show/frenchrenaissance/hours (2014)

Doornik (Tournai), Bibliotheque de la Ville
Ms 21 Jacques de Voragine, La Légende dorée, Valenciennes, ca 1450 lit: Vanwijnsberghe 2001, p. 4 nt 17, fig 73

Literatuur
Vanwijnsberghe 2001, p. 4 nt 17, 137 nt 503, figs 73, 74
Cambridge 2005, nr. 85
Binski & Zutshi 2011, nr. 379
Vanwijnsberghe 2013
http://publications.newberry.org/digitalexhibitions/exhibits/show/frenchrenaissance/hours (2014)
Bradley 1887-1889
Thieme-Becker 1907-1950
D’Ancona & Aeschlimann 1949