Baltimore, Walters Art Gallery, Ms W 439, f. 30v: Adolf van Kleef in gebed (detail)

Meester van Adolf van Kleef

Vlaams boekverluchter, werkzaam in Gent rond 1480 – 1490. Ontleent zijn naam aan het getijdenboek, thans bewaard in de Walters Art Gallery in Baltimore, dat hij verluchtte voor Aldolf van Kleef, heer van Ravenstein (28 juni 1425 – 18 september 1492). Adolf van Kleef was een hoge edelman en staatsman uit de Nederlanden. Als legeraanvoerder en stadhouder-generaal stelde hij zijn carrière in dienst van de Bourgondische hertogen. Op het einde van zijn leven koos hij echter de kant van de Vlaamse opstand tegen Maximiliaan, de aartshertog van Oostenrijk.

This illuminator’s style is characterised by spacious interiors and expansive landscapes, although, on these small format pages, without intricate details and with the accommodation of somewhat stiff, but vigorous figures. 

This atelier’s style draws on the miniatures and border designs of the Meester van het Oudere Gebedenboek van Maximiliaan I and shows the influence of the Weense Meester van Maria van Bourgondie.

Baltimore, Walters Art Gallery, Ms W 439, f. 30v – 31r: Adolf van Kleef in gebed, Maagd en Kind

Catalogus

Baltimore, Walters Art Gallery

Ms W 439 getijdenboek van Adolf van Kleef, Gent, ca 1480-1485

literatuur

Hamburg, antiquariaat Dr. JÖRN GÜNTHER

Serainchamps Book of Hours, Gent, ca 1480

Hamburg, antiquariaat Dr. JÖRN GÜNTHER, Serainchamps Book of Hours

Hamburg, antiquariaat Dr. JÖRN GÜNTHER, Serainchamps Book of Hours

literatuur