Genève-Cologny, Sammlung Bodmer (Bibliotheca Bodmeriana), Ms Bodmer 53, f. 64v (detail)

Meester van de Brugse Genealogia deorum

Vlaams boekverluchter, ontleent zijn door door Scott McKendrick (Los Angeles-London 2003, p. 264) gegeven naam aan de verluchting van een zich thans in Brugge bevindend Genealogia deorum. De meester was werkzaam in Brugge rond 1470 waar hij naast het naamgevend handschrift ook medeverantwoordelijk was voor de verluchting van een zich thans in Den Haag, Museum Meermanno Westreenianum, bevindend manuscript (ms. 10 A 21).

In dit Haagse handschrift werkte hij samen met zijn leermeester de Meester van Antoon van Bourgondië, waarbij overigens opvallend is dat de leerling verantwoordelijk is voor de 3 grote miniaturen, terwijl de leermeester ” slechts” de 10 kleine miniaturen schilderde.

De Meester van de Brugse Genealogia deorum is een volgeling van de Meester van Margaretha van York en vormt binnen het voorheen aan deze meester toegeschreven corpus van handschriften een subgroep (Scott McKendrick in: Los Angeles-London 2003, p. 218 en noot 14).

Kenmerkend voor het werk van de Meester van de Brugse Genealogia deorum zijn de uitgerekte, zandloperachtige figuren, met lange, puntige schoenen, scherp geplooide  japonnen en grote hoofddeksels. Onderwerpen worden emotioneel behandeld, vaak door het gebruik van een geheven arm.

Catalogus

Berlijn, Staatsbibliothek-Preussischer Kulturbesitz

Ms Breslau, delen 1-2 Valerius Maximus, de Facta et dicta memorabilia, Vlaanderen, ca 1470 verluchting door Philippe de Mazerolles/Meester van Antoon van Bourgondië en Meester van de Brugse Genealogia deorum: 8 kleine miniaturen

literatuur:

 • Dogaer 1987, p. 124 als Philippe de Mazerolles
 • Brinkmann 1997, p.71-75, 94, 105, text ill. 15, 16, 18 als derde hand is Meester van Maria van Bourgondië
 • Smeyers 1998, p. 369 als Philippe de Mazerolles
 • Los Angeles-London 2003, p.218, 264 als Meester van het Brugse Genealogia deorum
 • Hans-Collas & Schandel 2009, p. 90, 92, 112, 131, 184, 261
 • Wijsman 2010, p. 263-4

Brugge, Groot Seminarie

Ms 154/44 Giovanni Boccaccio, Genealogia deorum, Brugge 1470-1475

literatuur:

 • Brugge 2002, nr. 50, kl. pl. op p. 56
 • Los Angeles-London 2003, p. 218

Den Haag, Museum Meermanno Westreenianum

Ms 10 A 21 Egidius de Roya, Wereldkroniek, verluchting van de 3 grote miniaturen door de Meester van Margaretha van York of diens volgeling, de Meester van de Brugse Genealogia deorum, 10 kleine miniaturen door de Meester van Antoon van Bourgondië/Philippe de Mazerolles, terwijl ook  de Girartmeester alias Dreux Jehan en Jean Hennecart als verluchters worden genoemd

literatuur:

 • Los Angeles-London 2003, p. 264

Genève-Cologny, Sammlung Bodmer (Bibliotheca Bodmeriana)

Ms Bodmer 53 Quintus Curtius Rufus, Histoire d’Alexandre (vert. Vasco da Lucena), Brugge, ca 1470-1475 verluchting door Meester van Margaretha van York, Meester van de Brugse Genealogia deorum, Meester van Antoon van Bourgondië alias Philippe de Mazerolles

Genève-Cologny, Sammlung Bodmer (Bibliotheca Bodmeriana), Ms Bodmer 53, f. 82r (detail)

literatuur:

 • Olschki 1932, pl. 64
 • Brussel 1959, nr. 233 volgeling Meester van Antoon van Bourgondië
 • Vielliard 1975, p. 133
 • Dogaer 1987, p. 97 als Gotha, Forschungsbibl., ms. I 117 door Meester van de Hiëro
 • McKendrick 1996, fig. 14, 16, 19

Jena, Thüringer Universitäts- und landesbibliothek

Ms El fol 89 Livre des fais d’Alexandre

literatuur:

 • Los Angeles-London 2003, p. 218 noot 14

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms fr 257 Quintus Curtius, 5 grote miniaturen

literatuur:

 • Los Angeles-London 2003, p. 218 noot 14

Utrecht, Universiteitsbibliotheek

Ms 42 Augustinus, De civitate dei, grote openingsminiatuur op fol. 1v, ca. 1465-1474

literatuur:

 • Utrecht 1984, nr. 114 en kl. pl. op p. 22 met fol. 1v
 • Van der Horst 1989, nr. 142, p. 39-40, kl. pl. T-U, afb. 614-636, met fol. 1v op afb. 615
 • Los Angeles-London 2003, p. 218 noot 14

Literatuur

 1. Olschki 1932, pl. 64
 2. Brussel 1959, nr. 233
 3. Vielliard 1975, p. 133
 4. Utrecht 1984, nr. 114 en kl. pl. op p. 22 met fol. 1v
 5. Dogaer 1987, p. 97, 124
 6. Van der Horst 1989, nr. 142, p. 39-40, kl. pl. T-U, afb. 614-636, met fol. 1v op afb. 615
 7. McKendrick 1996, fig. 14, 16, 19
 8. Brinkmann 1997, p.71-75, 94, 105, text ill. 15, 16, 18
 9. Smeyers 1998, p. 369
 10. Brugge 2002, nr. 50, kl. pl. op p. 56
 11. Los Angeles-London 2003, p. 218, 264
 12. Hans-Collas & Schandel 2009, p. 90, 92, 112, 131, 184, 261
 13. Wijsman 2010, p. 263-4