Meester van de Canonplaten van Princeton, Ms. Garrett 40

Frans boekverluchter werkzaam rond 1450-1482 in Nantes of Angers, en mogelijk Bourges. Ontleent zijn naam aan de door hem vervaardigde miniaturen bij de canon van een getijdenboek, thans bewaard te Princeton. Zijn hand treffen we volgens König 1982 ook aan in het zogenaamde Getijdenboek van Marie Suart (Parijs, Bibliothèque Nationale, ms. lat. 1405). König 1982, p. 253 noemt hem een paneelschilder.

De beide door onze kunstenaar vervaardigde paginagrote miniaturen bij de canon van een getijdenboek, thans bewaard te Le Mans, getuigen van een diepgaande kennis van de eigentijdse Vlaamse paneelschilderkunst, met name de schilderkunst van de Meester van Flémalle (Robert Campin) en Rogier van der Weijden.

König 1989, p. 507 legt ook een verband met de meester die rond 1480-1482 de verluchting verzorgde van een Kroniek van Bretagne voor de Bretonse bibliofiel Jean de Derval, thans bewaard te Parijs, Bibliothèque nationale, ms fr 8266 en aan wie hij tevens de verluchting toeschrijft van een aantal miniaturen in het zogenaamde Peckover-Getijdenboek, geschilderd in Bourges rond 1485/1490. Hij baseert zich hierbij onder meer op het ongewone kleurgebruik, met name het gebruik van een verder nauwelijks te vinden donkere wijnrode kleur in de gewaden.

Hoewel onze meester bij aanname van deze veronderstellingen een lange loopbaan moet hebben gehad, die hem in diverse locaties werkzaam deed zijn, volgen we König in zijn mening en vatten we alles samen onder de naam Meester van de Canonplaten van Princeton, ms. Garrett 40.

Catalogus

Le Mans, Bibliothèque municipale

Ms 223 missaal, Nantes, ca 1445 verluchting door Meester van de Geneefse Boccaccio: f. 204v; Eerste Meester van het Getijdenboek van Oxford, Bodleian Library, ms. add. A185: f. 19, 19v; Tweede Meester van het Getijdenboek van Oxford, Bodleian Library, ms. add. A185: f. 7, 14v, 15v, 16, 21v, 66v, 89, 103v, 110, 111, 132v, 145, 155, 159v, 184v, 191v, 201; Meester van François I van Bretagne: f. 99v, 146v en Meester van de Canonplaten van Princeton, ms. Garrett 40: f. 136v, 137

lit: Parijs 1955, nr. 278 daar als ca 1450 door Meester van Juvenal des Ursins|| König 1982, p. 253||New York 1982, p. 24 onder||Avril & Reynaud 1993, nr. 55||Parijs 2003, p. 172-3 als Meester van Smith-Lesouëf 30

Londen, Christie’s

Catalogus 6 juli 2011 (Arcana, III), lot 20, zogenaamde Getijdenboek van Peckover, Bourges, ca 1485-1490, verluchting door Jean Colombe: f. 42v visitatie, 55v aanbidding van het kind, 60v tempel, 87r Kruisiging, 92r pinksteren; Jean Poyer: f 82r opname van Maria in de hemel; de Meester van de Canonplaten van Princeton, ms. Garrett 40: f. 24r annunciatie, 125r Job naakt op de mesthoop in een kerkhof omgeven door vrienden; Meester van de Triomfen van Petrarca: f. 13r Johannes op Patmos; de Meester van de Chronique scandaleuse (voorheen genaamd Meester van Morgan 219) en Werkplaats van Guillaume Piqueau of Meester van de Alarmes de Mars: kalenderminiaturen en randen

literatuur:

  • König 1989, nr. 71
  • Londen, Christie’s, Catalogus 6 juli 2011 (Arcana, III), lot 20

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms fr 8266 Pierre Lebaud, Kroniek van Bretagne, verlucht voor Jean de Derval, ca 1480-1482 lit: König 1989, p. 507

Ms lat 1405 zogenaamde Gebedenboek van Marie Stuart, koningin van Schotland, Nantes, ca 1450 en later, verluchting door  Meester van de Geneefse Boccaccio: f. 14v, 17, 35; Eerste Meester van het Oxfordse Getijdenboek, Bodleian Library, ms. add. A185: randen van f. 17, 20; Meester in stijl van Meester van Boethius ms. fr. 809: f. 27; Meester uit omgeving van Meester François: f. 43, 44v, 45v, 47, 49, 51, 53, 55v, 59v61v, 63v; Meester van Adelaide van Savoyen: f. 1-16; Meester van de Canonplaten van Princeton, ms. Garrett 40: f. 20

lit: Parijs 1955, nr. 277 daar als ca 1450 door Meester van Juvenal des Ursins||König 1982, p. 203-7

Princeton, University Library

Ms Garrett 40 getijdenboek, Nantes of Angers (?), ca 1455 verluchting door Meester van Isabel Stuart en latere toevoegingen ca 1475 door Meester van de Canonplaten van Princeton, ms. Garrett 40: o.a. Kruisiging, God de Vader, Presentatie in de tempel

lit: König 1982, p. 206|| New York 1982, nr. 34

Literatuur

  1. Parijs 1955, nrs. 277, 278
  2. König 1982, p. 173-9, 203-7, 253
  3. New York 1982, nr. 34, p. 23-4
  4. König 1989, nr. 71, p. 500-511
  5. Avril & Reynaud 1993, nr. 55
  6. Parijs 2003, p. 172-3
  7. Christie’s 6 juli 2011 (Arcana III), lot 20