San Marino, Huntington Library, Hm 1132, f. 1v-2r

Meester van de Hamilton Xenophon

Master of the Hamilton Xenophon / Maître du Xénophon Hamilton

Italiaans boekverluchter, werkzaam in Florence rond 1470-1490. Ontleent zijn naam aan een handschrift met een Latijnse vertaling van Xenophon’s Cyropaediae, gemaakt in Florence rond 1475 voor de Koninklijke Bibliotheek van Napels, thans bewaard in Berlijn (thans Kupferstichkabinett, voorheen verzameling Hamilton). Hij werkte voor een aantal belangrijke opdrachtgevers, o.a. voor Federico da Montefeltro aan de Urbino-bijbel.

San Marino, Huntington Library, Hm 1132, f. 14v-15r: annunciatie

Catalogus

Berlijn, Kupferstichkabinett

Ms 78.C.24 Xenophon, Cyropaediae, Florence, ca 1475

Berlijn, Kupferstichkabinett, Ms 78.C.24, f. 1v

Cambridge, Fitzwilliam Museum

Ms 154 getijdenboek, verluchting door de Meester van de Hamilton Xenophon en Attavante degli Attavanti

Liverpool, University Library

Ms F. 2.23 getijdenboek

San Marino, Huntington Library

Hm 1132 getijdenboek, Florence, ca 1485

San Marino, Huntington Library, Hm 1132, f. 232v: verraad van Jezus

Sotheby’s cat. 16-6-1997 (Beck)

Lot 25 Pazzi getijdenboek, Florence ca 1470-72

literatuur:

  • Sotheby’s cat. 16 juni 1997 (Beck), p. 196-200, lot 25

Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana

Ms urb lat 1, 2  Urbino-bijbel voor Federigo da Montefeltro, Urbino, ca 1476-1478 verluchting door Francesco di’Antonio del Chierico, Francesco Rosselli: ms urb lat 1: f. 1v, 6v en ms urb lat 2: f. 1v;  Attavante degli Attavanti: ms urb lat 1: f. 55v, 207r en ms urb lat 2: f. 2r, 31v, 160r, 174v, 283r; Biago d’Antonio: ms urb lat 1: f 87v, 97v en ms urb lat 2: f 89r, 151v, 304v; Eerste Meester  van de Fresco’s van  het Oratorium van San Martino in Florence: ms urb lat 1: f 125r, 138r, 167r, 196v, 201r, 224r en ms urb lat 2: f 5r, 141v, 250r; Meester van de Hamilton Xenophon en anderen

literatuur:

  • Italian Libraries 1997, p. 206,7

Zie verder onder Francesco d’Antonio del Chierico

Ms Urb lat 57 f. 2r-230r: Hieronymus, Commentariorum in Ezechielem prophetam, f. 230r-270r: Hieronymus, Commentariorum in Danielem prophetam liber cum prologo, Florence, ca 1470-1490

Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms Urb lat 57, f. 2r

Literatuur

  1. Italian Libraries 1997, p. 206-207
  2. Sotheby’s cat. 16 juni 1997 (Beck), p. 196-200, lot 25
  3. Roberts 2013, p. 19 e.v.