Amsterdam, Rijksprentenkabinet
Register Handschriften

Inv nrs 18: 214Losse miniatuur uit een juridisch manuscript (zie ook: Roermond) Andrea da Bologna
Inv nrs 18: 215Losse miniatuur uit een juridisch manuscript (zie ook: Roermond) Andrea da Bologna
Inv 1950.257losse miniatuur met Johannes de Doper, afkomstig uit  Getijdenboek van Albrecht van BrandenburgBrugge 1522-1523Simon Bening
Inv 1959.16los blad uit een Chronique universelle (Chronique Cockerell) (Voorheen achtereenvolgens: Londen, Sotheby’s, Catalogus 18 juli 1919 (Ch. Fairfax Murray), lot 50; Londen, Sotheby’s, Catalogus 2 juli 1958, lot 15-22)Napels, ca 1440Barthélemy van Eyck
Inv A 1943los blad uit een Histoire ancienne jusqu’a César et Faits des Romains (voor overige bladen uit hetzelfde handschrift zie Amsterdam en Louvre, in totaal 5 bladen)ca 1470-1475Jean Fouquet
Inv. No. 3043getijdenboek werkplaats of volgeling van de Meester van de Münchener Legenda aurea
RP-T-1937-4los blad met Job en zijn 10 kinderen Richard en Jeanne de Montbaston
RP-T-1937-5, 3los blad uit missaal met initiaal A waarin Hemelvaart van Christusca 1342-1346Lippo Vanni
RP-T-1962-54los blad met Kruisiging, afkomstig uit Getijdenboek van Louis Quarré (zie Oxford, Bodleian Library, ms Douce 311)Gent, ca 1490–1495Meester van het Oudere Gebedenboek van Maximiliaan I