Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh
Register Handschriften

Inv 946Breviarium  Mayer van den BerghGent en Brugge, ca 1500Meester van het Oudere Gebedenboek van Maximiliaan I en werkplaats: ongeveer ¾ van de verluchting, o.a. f 427v annunciatie
Gerard David: f 326v triniteit, f 473v visitatie, f 611v st catharine
Gerard Horenbout/ de Meester van Jacobus IV van Schotland: f 501v, f 596v
Jan Provoost dan wel andere Vlaamse Paneelschilder: f 536v Geboorte van Maria, f 552v de Val der Engelen
ms 302twee bifolia uit een missaalca 1435-1440Meester van Otto van Moerdrecht
ms 303Los blad met het Laatste avondmaal en de viering van de euchraristie,  afkomstig uit het laudario van de Compagnia di Sant’AgneseFlorence, ca 1335-1340Meester van de Dominicaanse Beeltenissen
ms 371Los blad uit getijdenboek met annunciatieLyon, ca 1480-1490Meester van Guillaume Lambert