München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 28345

getijdenboek

Valenciennes voor 1489 Brugge/Gent, ca 1495-1500

Verluchting door

werkplaats van Meester van het Oudere Gebedenboek van Maximiliaan I
Meester van de Münchener Annunciatie: o.a. f. 14v: annunciatie  Meester van de Gebedenboeken van omstreeks 1500 en werkplaats: o.a. kalender
Simon Marmion (2 miniaturen)
andere verluchter