New York, Pierpont Morgan Library

Ms 710 Berthold sacrementarium

Duitsland, Weingarten Abdij, ca. 1208-1215

Verluchting door de Meester van het Berthold Sacrementarium