Parijs, Jean, duc de Berry (1360-1416)

Register van handschriften

(de nummering is van eigen hand, maar in de volgorde van de lijst gegeven in Meiss 1969, French Painting in the time of Jean de Berry, The Limbourgs and their Contemporaries, p. 309-318)

Nr. 1Cité de Dieu, deel I, boeken I-X (Thans: Angers, Bibliothèque Municipale, ms fr 162)Parijs, ca 1380Stijl in traditie van Jan Boudolf (en/of) Werkplaats van de Meester van de Bijbel van Jean de Sy Werkplaats van de Meester van het Livre du Sacre de Charles V Werkplaats van de Kroning van Karel VI
Nr. 2Guiart des Moulins, Bible historiale in 2 volumes (Thans: Baltimore, Walters Art Gallery, ms. W 125 en W 126)Parijs, ca 1395-1400Pierre Remiet (Hand A):  W125 f 1r, 2v, 57v, 65v, 66v, 82v, 85v, 95v, 97r, 99r, 102r, 111r, 138v, 141v, 179r, 215v, 222r, 265v, 266v; W126 f 1r, 12r, 39r, 150r, 217r, 222r, 238r, 257v, 260v Hand B: W125: f 3v, 4r, 4v, 119v, 120r,     190v, 261v, 270v; W126: f 166r, 177r, 195v, 209r, 216r, 227v, 229r, 230v, 242r, 260v, 262v Hand C: W125: 35v, 107v, 108v, 113r, 126v, 158v, 205v, 210r, 234r, 238v, 240r, 241r, 241v, 242r, 243v, 244v, 252r, 257v ; W126 : 126v, 141r, 256r
Nr. 3Lectionarium van de Sainte-Chapelle van Bourges in 4 vols. (Thans: Bourges, Bibliothèque municipale, ms. 33-36)Parijs, ca 1410Boucicaut Stijl: ms. 33, f. 1, ms. 34, f. 46v, 138v, ms. 35, f. 17v
Pseudo-Jacquemart: ms. 33, f. 173, 178v, ms. 34: f. 1v, ms. 35: f. 10 anoniem Frans verluchter: ms 33, f. 23v
Nr. 4Evangeliarium (Thans: Bourges, Bibliothèque municipale, ms. 48)Parijs, ca 1405-10Pseudo-Jacquemart
Nr. 6Durand de Champagne, Le mirouer des dames (Thans: Brussel, Koninklijke Bibliotheek, ms. 9555-9558)Parijs, ca 1410Meester van Vergilius
Nr. 7Très Belles Heures de Notre Dame de Bruxelles (Thans: Brussel, Koninklijke Bibliotheek, ms. 11060-11061)Frankrijk, voor 1402Jacquemart de Hesdin (of Jean Petit?)
Meester  van de Brusselse initialen
Meester van het Tweeluik van de Très belles heures de Notre Dame de Bruxelles/alias Jean d’Orléans?
Nr. 8Cité de Dieu, deel II, boeken XI-XXII (Thans: Cambridge, Harvard University, Houghton Library, ms typ 201H )Parijs, ca 1380Stijl in traditie van Jan Boudolf (en/of)
Werkplaats van de Meester van de Bijbel van Jean de Sy
Werkplaats van de Meester van het Livre du Sacre de Charles V
Werkplaats van de Kroning van Karel VI
Nr. 9Très Riches Heures de Jean, duc de Berry (Thans: Chantilly, Musée Condé, ms. 65)ca 1413-1416 voltooid ca 1485         jaren 1440Gebroeders van Limburg
Jean Colombe
deel van de initialen en randen door Meester van het Breviarium van Jean sans Peur
enige kalenderminiaturen wellicht, mede, door Barthélemy van Eyck
Nr. 10Ethiques d’Aristote               (Thans: Chantilly, Musée Condé, ms. 277)Parijs, ca 1400Pierre Remiet
Nr. 11Vincent de Beauvais, Mirouer historial, vol. I en II (Thans: Londen, Sotheby’s, Catalogus 3 december 1968 (Chester Beatty), lot 20)Parijs, ca 1370-80Werkplaats van Jan Boudolf
Nr. 12Titus Livius, Histoire romaine (vertaling door Pierre Bersuire) (Thans: Genève, Bibliothèque publique et universitaire, ms. fr. 77)Parijs, ca 1405Meester van de Cleres femmes
werkplaats van Meester van Orosius: f. 46v
Nr. 17Vincent de Beauvais, Mirouer historial, vol. III (Thans: Londen, British Library, ms. Add. 6416)Parijs, ca 1370-1380Werkplaats van Jan Boudolf
Nr. 20Bible historiale (delen 1 en 2) (Thans: Londen, British Library, ms. Harley 4381-2)Parijs, ca 1403-1404Meester van Jeanne Ravenelle alias Eerste Meester van de Bible historiale de Jean de Berry, B.N. ms. fr 159: deel 1 f. 3, 6v, 9, 9v; deel 2: f 1
een volgeling van Jacquemart de Hesdin: deel 1 f. 1, 3v-5v, 7-8, 10-16,  deel 2 f. 159-199 Meester van Vergilius: f. 21v-275, deel 2 f. 12-154v, 211-258v
Nr. 37Guiart des Moulins, Bible Historiale (Thans: Parijs, Bibliothèque Nationale, ms fr 159)Parijs, ca 1390-1400Meester van Jeanne Ravenelle alias Eerste Meester van de Bible historiale de Jean de Berry, B.N., ms. fr. 159: f. 3-8, 260, 264
Meester van de Mariakroning: overige verluchting
Nr. 39Guillaume Durand, Rational des divins offices (in de Franse vertaling van Jean Golein) (Thans: Parijs, Bibliothèque Nationale, ms fr 176)Parijs, ca 1380-1390Pierre Remiet
Nr. 49Brunetto Latini, Livre du Trésor (Thans: Parijs, Bibibliothèque Nationale, ms fr 568)Parijs, ca 1390Pierre Remiet
Nr. 80missaal en pontificaal (Thans: Parijs, Bibibliothèque Nationale, ms lat 8886)  Parijs, ca 1405-7Meester van Luçon
Nr. 88Bijbel in 2 delen (Thans: Vaticaanstad, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms vat lat 50-51)Parijs, ca 1490 Bourges, ca 1389-1394Jacquemart de Hesdin
Meester van de Triniteit
Meester van de Policraticus van John of Salisbury
Nr. 89          Heures de Milan, onderdeel van de Très belles heures (kerndeel: Parijs, Bibliothèque Nationale, ms. Nouv. Acq. Lat 3093) (Thans: Turijn, Museo Civico d’Arte Antica, Ms 47)Parijs, ca 1390 Meester van Johannes de Doper van de Très belles heures: f. 1v annunciatie, 4v geboorte, 3v aanbidding door de wijzen, 16v presentatie in de tempel, 20v intocht in Jeruzalem, f. 77v de vrouwen aan het graf en herrijzenis van Christus (wellicht voltooid door Barthélemy van Eyck), f. 80v hemelvaart van Christus (voltooid door Werkplaats van de Meester van Bedford), 84v pinksteren, 90r laatste avondmaal, 122r Sint Andreas
Meester van het Llangattock Getijdenboek: f. 7r bas-de-page met aanbidding door de wijzen Werkplaats van de Meester van Bedford: f. 9v bas-de-page met aankondiging aan de herders, 103r geboorte van Maria
Meester “H” van het Turijn-Milaan Getijdenboek: f. 30v Jezus in Getsemane, f. 118r Kruisvinding (ook toegeschreven aan Jan van Eyck?)
Meester “K” van het Turijn-Milaan Getijdenboek: f.38v Judas ontvangt de zilverlingen, 97r Petrus geleid door een engel, 113r alle heiligen
Meester van Jean Chevrot/ Meester “H” van het Turijn-Milaan Getijdenboek: f. 48v Kruisiging Meester van het Parement van Narbonne/Jean d’Orléans?/Etienne Lannelier?,: f. 87v triniteit, 100v Mariakroning (voltooid door Werkplaats van Meester van Bedford en anoniem Eyckiaans schilder), 120r voedende Maria Jan van Eyck: f. 93v geboorte van Johannes de Doper, 116r dodenmis in een kerk, 118r Kruisvinding (ook toegeschreven aan Meester “H” van het Turijn-Milaan Getijdenboek)
diverse anonieme kunstenaars: f. 106r aartsengel Michael Meester van het Llangattock Getijdenboek/ Meester “K” van het Turijn-Milaan Getijdenboek: f. 109v wonder van Bethesda, 111r Hilariusmis, 124r bas-de-page met het wonder van de apostelen
Turijn, Museo Civico d’Arte Antica, Ms 47, f. 93v (onderrand) Doop in de Jordaan door Jan van Eyck

Twijfelachtige dan wel verkeerde toeschrijvingen volgens Meiss:

Nr. 106Grandes Chroniques de France van Karel V (Thans: Parijs, Bibliothèque Nationale, ms fr 2813)Parijs, 1380Meester van de Kroning van Karel VI: f. 3v, 4 volgeling van de Meester van de Kroning van Karel VI: f. 265, 394, 473v volgeling van de Meester van de Kroning van Karel VI: f. 436, 438 volgeling van de Meester van de Bijbel van Jean de Sy Pierre Remiet
Parijs, Bibliothèque Nationale, ms fr 2813, f. 473v (detail) door medewerker van de Meester van de Kroning van Karel VI van de Grandes Chroniques de France