Claes (Nicolaas) Spierinck

ook: Nicolas Spierinc, Nicolas Spierinck

Direct link to the Hours of Mary of Burgundy (Vienna, Osterreichische Nationalbibliothek, Cod 1857)

Vlaams kalligraaf en verluchter, afkomstig uit Zwijndrecht bij Antwerpen. Hij liet zich op 31 januari 1455 inschrijven aan de universiteit van Leuven.  Claes Spierinck werkte van 1476 tot 1499 in Gent in dienst van Karel de Stoute. Claes Spierinck schreef en versierde tekstpagina’s en maakte mogelijk (zie Unterkircher 1993) kleine miniaturen.

Door hem geschreven werken zijn vaak verlucht met miniaturen van de hand van Lieven van Lathem en de Weense Meester van Maria van Bourgondië.  Deze laatste anonieme verluchter is al eens, ten onrechte, vereenzelvigd met Claes Spierinck. Tot Spierinck’s bekendste werken, voor wat betreft de kalligrafie en (een deel van) de fantasierijke kadellen met drôlerieën, behoren het Getijdenboek van Maria van Bourgondië in Wenen en het Getijdenboek van Karel de Stoute in Malibu (Los Angeles).

Volgens D’Ancona & Aeschlimann 1949, p. 199 bevat een handschrift in Londen (British Library, Ms Harley 2943) op folio 18 zijn naam en een jaartal (1486). Dit handschrift is echter verlucht door de Noord-Nederlandse boekverluchter Spierinck.

Catalogus

Madrid, Biblioteca Nacional

Vitr. 24-10 getijdenboek, Gent, ca 1475 verluchting door Meester van Fernando de Lucena e.a.; kalligrafie door Claes Spierinck

Malibu, J. Paul Getty Museum

Ms 37 getijdenboek van Karel de Stoute, Gent, Antwerpen en Rouen ca 1469 en 1480-1490 verluchting door Lieven van Lathem: o.a. f. 22 en 24v; Weense Meester van Maria van Bourgondië en werkplaats: o.a. f. 111v kruisafneming, f. 70v Christus in Gethesemane door werkplaats van Weense Meester van Maria van Bourgondië; Claes Spierinck, e.a.

Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms 37, f. 30r

Voor literatuur zie onder: Weense Meester van Maria van Bourgondië

Wenen, Osterreichische Nationalbibliothek

Cod 1857 getijdenboek van Maria van Bourgondië, 1475-1480 verluchting door de Weense Meester van Maria van Bourgondië, Lieven van Lathem, Simon Marmion, Willem Vrelant, Claes Spierinck

Wenen, Osterreichische Nationalbibliothek, Cod 1857, f. 116v: Petrus

literatuur:

  • Unterkircher 1993

zie verder onder: Lieven van Lathem

Cod ser 2616 Ordonnance touchant la conduite du premier écuyer d’écuyerie de monseigneur le duc du Bourgoigne (ordonnantie van de eerste stalmeester van Karel de Stoute), Antwerpen, 1469 calligrafie en randversiering (?) door Claes Spierinck, de enige miniatuur door Lieven van Lathem

Voor literatuur zie onder: Lieven van Lathem

Literatuur

  1. Bradley 1887-1889, III, p. 257
  2. De Mely 1913, p. 260
  3. Byvanck/Hoogewerff 1925, p. 63-65
  4. Durrieu 1927, p. 29
  5. D’Ancona & Aeschlimann 1949, p. 199
  6. De Schryver 1969 (2)
  7. Unterkircher 1993
  8. Smeyers 1998, p. 280, 371, 372, 395, 398, 399