Parijs, Bibliothèque de Ste-Geneviève, Ms. 777, f. 316r (detail) door Maître aux Boqueteaux – Meester van de Bijbel van Jean de Sy

Meester aux Boqueteaux

(Meester van de Boomgroepjes | Maître aux Boqueteaux)

Frans boekverluchter, werkzaam te Parijs in de 2e helft van de 14e eeuw in dienst van Karel V. Hij ontleent zijn naam aan de groepjes bomen die hij door zijn landschappen strooit (Martin 1923: H.M.R. Martin, La miniature française du XIIIe siècle au XVe siècle, Parijs, 1923), hoewel hij noch de eerste is, noch de enige is bij wie ze voorkomen. Deze kunstenaar duikt op in de laatste jaren van Jan de Goede’s feitelijke regeringsperiode en heeft blijkbaar de gunst van de vorst en het hof overgenomen van de Meester van de Remède de la Fortune.

In de jongere literatuur is inmiddels onderkend dat achter de Maitre aux Boqueteaux meerdere apart te onderscheiden kunstenaarspersoonlijkheden schuil gaan, waaronder met name de Meester van de Bijbel van Jean de Sy en de Meester van de Kroning van Karel VI van de Grandes Chroniques de France; de verzamelnaam naam Maitre aux Boqueteaux is thans dan ook in ongebruik geraakt. De in de oudere literatuur onder de meester gerangschikte handschriften zijn inmiddels overgeheveld naar de bij het betreffende handschrift behorende aparte kunstenaarspersoonlijkheid.

De Meester aux Boqueteaux heeft waarschijnlijk de invloed ondergaan van Jan Boudolf (Jean Bondol), aldus Avril 1978, die van mening is dat tussen het werk van Jan Boudolf en dat van de Franse verluchters uit zijn tijd, met wie men (zie o.a. Panofsky 1953, p.  en Meiss 1967, p. 22) hem in verband heeft pogen te brengen (met name de Meesters aux Boqueteaux) een in diens ogen niet te overbruggen kwaliteitsverschil bestaat.

Met al hun onbetwistbare kwaliteiten weten de Meesters aux Boqueteaux (waaronder de Meester van de Bijbel van Jean de Sy, de Meester van het Livre du Sacre de Charles V en de Meester van de Kroning van Karel VI van de Grandes Chroniques de France) niet het peil te bereiken van hun grote voorgangers Jean Pucelle en de Meester van de Remède de la Fortune.