Londen, British Library, Ms Harley 2952, f. 19r: Madonna met Kind (detail) door de Meester van de Nederige Madonna’s

Meester van de Nederige Madonna’s

Master of the Madonnas of Humility | Maître des Madones de l’humilité

Frans boekverluchter, werkzaam in de 1e jaren van de 15e eeuw die zijn door Meiss 1967, p. 277 gegeven noodnaam ontleent aan de omstandigheid dat hij het onderwerp van de Madonna van de Nederigheid maar liefst drie keer afbeeldt in het getijdenboek thans bewaard in de British Library in Londen onder signatuur ms. Harley 2952.

Londen, British Library, Ms Harley 2952, f. 18v-19r: Opdrachtgever in gebed voor Madonna met Kind

Catalogus

Londen, British Library

Ms Harley 2897 brevier van Jan zonder Vrees (zomerdeel, winterdeel is Londen, British Library, ms add 35311), Parijs, ca 1413-1419 verluchting door Meester van het Breviarium van Jan zonder Vrees en werkplaats: f. 188v, 282, 282v, 283v, 284, 285, 285v, 288v, 290, 302, 303v, 315, 321v, 323, 326, 328v, 333, 336, 338, 338v, 339v, 340v, 347v, 350v, 351v, 353, 379, 381v, 399v, 406, 421, 422v, 426, 426v, 435; de Meester van Egerton 1070: f. 159, 249, 252v, 254v, 258, 385; artiest uit de omgeving van de Meester van de Nederige Madonna’s: f. 156, 157v, 158v, 160, 161, 164v, 170, 179v, 182, 184, 186v, 211v, 220, 225v, 228, 229v, 349, 358, 366v, 380, 390v, 394v, 396, 401, 404v, 407v, 440v, 444v, 447v, 449v; toegevoegd psalterdeel ca 14201440 door Meester van Guillebert de Mets: f. 23v, 33v, 42v, 50v, 62, 72v, 84

Londen, British Library, Ms Harley 2897 f 157v: Augustinus door Meester van de Nederige Madonna’s

literatuur:

 • Winkler 1925 (1978), p. 177-8
 • Meiss 1970
 • Meiss 1974, I, 66, 169, 232-33, 234-37, 276, esp. 325-28, 393, 419, 471 n. 661, II, figs. 610, 618, 619, 621, 622, 893
 • Martens 2002, p. 931
 • Parijs 2004 (5), nr. 50
 • Nijmegen 2005, nr. 115
 • Clark 2008

Ms Harley 2952 getijdenboek, Parijs of Bourges, ca 1415

Londen, British Library, Ms Harley 2952, f. 19v-20: Opdrachtgeefster in gebed voor Madonna met Kind

literatuur:

 • Millar 1938, nr. 43
 • Meiss 1967, p. 276-7, 327-8
 • Backhouse 1997, nr. 132

Ms Yates Thompson 37 getijdenboek, ca 1405-10, verluchting door werkplaats van Jacquemart de Hesdin: f. 159 Binnenkomst in Jerusalem; Meester van de Triniteit: f. 118v kruisiging; Pseudo-Jacquemart: f. 19 annunciatie; volgeling van Pseudo-Jacquemart: f. 36v visitatie, f. 47v geboorte, f. 83v, f. 103, 125v; werkplaats van Meester van Luçon: f. 53v aankondiging aan de herders, f. 58 aanbidding door de herders, f. 62 presentatie in de tempel. f. 66 vlucht naar Egypte, f. 72 kroning van de maagd; assistent van de Meester van Johannes de Doper: f. 122 pinksteren; Meester van de Nederige Madonna’s: f. 79 triniteit, f. 86 alle heiligen, f. 89 mis, f. 92 Madonna van de Nederigheid

British Library, Ms Yates Thompson 37, f. 86r: alle Heiligen (detail)

literatuur:

 • Meiss 1967, p. 275-277, 328-329
 • Backhouse 1997, nr. 128
 • Parijs 2004, nr. 170

Literatuur

 1. Winkler 1925 (1978), p. 177-8
 2. Millar 1938, nr. 43
 3. Meiss 1967, p. 275-277, 327-329
 4. Meiss 1970
 5. Meiss 1974, I, 66, 169, 232-33, 234-37, 276, esp. 325-28, 393, 419, 471 n. 661, II, figs. 610, 618, 619, 621, 622, 893
 6. Backhouse 1997, nrs. 128, 132
 7. Marten 2002, p. 931
 8. Parijs 2004, nrs. 50, 170
 9. Nijmegen 2005, nr. 115
 10. Clark 2008