London, Sotheby’s
Register Handschriften

Catalogus 11 juni 1849

Lot 411                 Chronique universelle                         Parijs, ca 1450                     Meester van Étienne Sanderat

                              (met toevoegingen na 1461 en correcties na 1467; rol met een       de Bourgogne

                              lengte van 18,5 meter en een hoogte van 55 centimeter; inhoud:

                              geschiedenisbeschrijving van de schepping tot de Franse koning

                              Karel VI, versierd met 65 miniaturen)

                              (Thans :Hamburg, Dr. Jörg Günther Antiquariat,Catalogus 8 (2006) nr.21)

Catalogus 10 juni 1901(Ashburnham-Barrois)

Lot 164                 Maino de Maineri, Dialogus creatorum, Le        Zuid-Nederland,    (Brugse) Meester van 1482: de 2

                              dialogue des creatures (fr. Vert. door Colard     waarschijnlijk        paginagrote miniaturen op f. 1r:

                              Mansion)                                                                          Brugge, ca.            aanbieding van het handschrift, en

                              (Thans: Londen, Sotheby’s, Catalogus                             1482-1484:           f. 7r: scriptorium

                              3 december 2002, lot 32)                                                                Meester van Raphael de Marcatellis:

                                                                                                                                     119 kolomwijde miniaturen

Lot 282                 getijdenboek (“unfinished hours”)                    Provence,              Barthélemy van Eyck

                              (Thans: New York, Pierpont Morgan                 ca 1440-1450        Enguerrand Quarton f.  106, 202, 202v

                              Library, ms. 358)                                                                            209v

Lot 404                 zes losse bladen uit psalter                                Oxford, ca 1240    Brailes, William de

                              (Thans: Cambridge, Fitzwilliam Museum, Ms. 330, i-vi)

Lot 495                 psaltergedeelte van een breviarium                    Napels, ca 1352-62              Werkplaats van Cristoforo Orimina

                              (Thans: Genève, Bibliothèque publique et universitaire,

                              Comites latentes, ms 15)

Lot 627                 Chronique universelle                         Parijs, ca 1450                     Meester van Étienne Sanderat

                              (met toevoegingen na 1461 en correcties na 1467; rol met een       de Bourgogne

                              lengte van 18,5 meter en een hoogte van 55 centimeter; inhoud:

                              geschiedenisbeschrijving van de schepping tot de Franse koning

                              Karel VI, versierd met 65 miniaturen)

                              (Thans :Hamburg, Dr. Jörg Günther Antiquariat, Catalogus 8 (2006) nr.21)

Catalogus 14 mei 1902

Lot 18                    Popincourt getijdenboek                     Noord-Frankrijk (Parijs),      Meester van Popincourt

                                                                                         ca 1450

                              (Thans: Londen, Sotheby’s, Catalogus  16 juni 1997 (Beck), Lot 24

 Catalogus 15 december 1906

 lot 487                  Vincent de Beauvais, Mirouer historial, vol. I   Parijs, ca 1370-80 Werkplaats van Jan Boudolf

                              (Thans: Londen, Sotheby’s, Catalogus 3 december 1968 (Chester Beatty), lot 20)

Catalogus 2 juni 1908

Lot 747                 getijdenboek                                                      Poitiers,                 Meester van Adelaide van Savoyen

ca 1450-1460

                              (Thans : Rotthalmünster, Antiquariat Heribert

                              Tenschert , Leuchtendes Mittelalter, Neue

Folge IV, 2007, nr. 31)

Catalogus 2 juni 1913 (Alfred H. Huth (1859-1910), 3)

Lot 3818               getijdenboek                                                      Brugge, ca 1460-70              Willem Vrelant

                              Thans: Londen, Sotheby’s,

                              Catalogus 19 juni 2001 (Ritman, 2), lot 27)

Catalogus 25 juni 1914

Lot 1getijdenboek (thans: New York, Christie’s, Catalogus 23 april 2021, lot 3)Anjou of Le Mans, ca 1440-1450Meester van Barthélemy l’Anglais

Catalogus 7 juli 1914 (Alfred H. Huth (1859-1910), 4)

Lot 4442               Statutes of the Archdeaconry of                        Londen, 1447        William Abell

London (2 gehistorieerde initialen)

(Thans: San Marino, Huntington Library, ms HM 932)

Catalogus 20 juli 1916

Lot 954                 getijdenboek (deels) met 12 miniaturen                            Parijs, ca 1405       Meester van Luçon

                              (Thans: Ann Arbor, University of Michigan,

                              Los blad met Laatste Oordeel; Boston, Museum

                              of Fine Arts, Ms 1973.691 los blad met begrafenis;

                              Londen, Sam Fogg Rare Books, Los blad met

                              Kroning van de Maagd; Londen, Sotheby’s,

                              Catalogus 28 juni 1962 Lot 49 los blad met

                              pinksteren; Londen, Sotheby’s, Catalogus 3

                              december 1968 (Chester Beatty), Lot 23A, B, C

                              drie losse miniaturen met achtereenvolgens

                              Maagd en Kind in tuin (in 1998 door brand

                              verloren gegaan), Kruisiging, Getroonde

                              Christus; Londen, Sotheby’s, Catalogus 6

                              december 2001, lot 16 los blad met

                              aankondiging aan de herders; Princeton,

                              University Museum, 4 losse bladen met

                              achtereenvolgens aanbidding door de wijzen,

                              presentatie in de tempel, vlucht naar Egypte,

                              hl. Margaretha met donor

Catalogus 3 juni 1919 (Henry Yates Thompson, 1)

Lot 5                     Getijdenboek van Jeanne de Navarre                Parijs, ca 1335       Jean le Noir

                              (Thans: Parijs, Bibliothèque Nationale,

                              ms.n. acq. Lat 3145)

Lot 21                   Beatus van Liebana Commentaar op de ollectiv            926 en                   Magius

                              Spanje, klooster San Miguel de Escalada (Léon)              ca 940-945            Emeretrius (Emeterius)

                              (Thans: New York, Pierpont Morgan Library,

                               ms. M 644)

Catalogus 10 juli 1919 (Alfred H. Huth (1859-1910)

Lot 3359               Pierre Louis de Valtan, Super Qualibet              Tours, ca 1500                     Jean Poyer

                              Dictione Symboli Apostolici

                              (Thans: Rotthalmünster, Antiquariat Heribert

                              Tenschert, Leuchtendes Mittelalter II (1990), nr. 57)

Catalogus 18 juli 1919 (Ch. Fairfax Murray)

Lot 50                   Uomini famosi/Chronique universelle                              Napels, ca 1440    Barthélemy van Eyck

                              (Thans verspreid over: Amsterdam,

Rijksprentenkabinet, Inv 1959.16, Berlijn,

Kupferstichkabinett, Inv KDZ 24599,

Melbourne, National Gallery of Victoria,

los blad, New York, Metropolitan Museum

of Art, twee bladen, Ottawa, National

Gallery of Canada, los blad, Particuliere

Verzameling, Inv nr. M.42 7 bladen,

Verblijfplaats Onbekend, los blad,

Washington, National Gallery of Art, los blad)

Catalogus 23 maart 1920 (Henry Yates Thompson, 2)

Lot 41                   Wingfield Getijdenboek en Psalter                     Brugge, ca 1440    Meesters van de Gouden Ranken

                                                                                                        Engeland,                             Wingfield Meester: de 6

                                                                                                       ca 1440-1470        volbladminiaturen uit het psaltergedeelte

                              (Thans: New York, Public Library,  

                              Ms. Spencer 3)

Lot 53                   Guiart des Moulins, Bible historiale                   Parijs,                    Pierre Remiet (Hand A) :  W125 f 1r, 2v,

                              in 2 volumes                                                      ca 1395-1400        57v, 65v, 66v, 82v, 85v, 95v, 97r, 99r,

                                                                                                                                     102r, 111r, 138v, 141v, 179r, 215v,

                              (Thans : Baltimore, Walters Art Gallery,                                                        222r, 265v, 266v ; W126 f 1r, 12r, 39r,

                              ms. W 125en W 126)                                                                       150r, 217r, 222r, 238r, 257v, 260v

                                                                                                                                     Hand B : W125 : f 3v, 4r, 4v, 119v, 120r,

                                                                                                                                     190v, 261v, 270v ; W126 : f 166r, 177r,

                                                                                                                                     195v, 209r, 216r, 227v, 229r, 230v,

                                                                                                                                     242r, 260v, 262v

                                                                                                                                     Hand C : W125 : 35v, 107v, 108v, 113r,

                                                                                                                                     126v, 158v, 205v, 210r, 234r, 238v,

                                                                                                                                     240r, 241r, 241v, 242r, 243v, 244v,

                                                                                                                                     252r, 257v ; W126 : 126v, 141r, 256r

Lot 55                   Vincent de Beauvais, Mirouer historial,                           Parijs, ca 1370-80 Werkplaats van Jan Boudolf

                              vol. I en II            

                              (Thans: Londen, Sotheby’s, Catalogus 3

                              ollecti 1968 (Chester Beatty), lot 20)

Lot 57                   Getijdenboek van René II de Lorraine                             Parijs,                    Maitre François

                      (Thans : Lissabon, Museu Calouste Gulbenkian,             ca 1473-1479

                      ms la 147                           

Lot 64                   getijdenboek van Dionora van Urbino                                                           Matteo da Milano

                              (Thans: Londen, British Library, ms. Yates

                              Thompson 7)

Catalogus 22 juni 1921

Lot 71                   Breviarium van Armagnac in 2 vols.                 Parijs , ca 1400      Meester van Vergilius en werkplaats:

                                                                                                       (tussen 1390-1407)              vol.1: f. 1r, vol 2 : f. 298v, 309r, 320v,

                              (Thans: Londen, Sotheby’s catalogus                                             352v

4 december 2007, lot 57)                                                                Meester van Luçon en werkplaats: vol.

                                                                                                       1: f. 2r, 63r, 172v, 186r, vol. 2 : f. 1r,

                                                                                                       2r, 34v, 36r, 120r

                                                                                                       Meester van het Breviarium van Jan

                                                                                                       sans Peur en werkplaats: vol. 1,f. 56r,

                                                                                                       201v, 238v, 251r, 259r, 264r, vol. 2: f.

                                                                                                       23r, 52v, en mogelijk f. 69r, 92r, 101r,

                                                                                                       137v, 158v, 168v, 172, 180, 199, 205,

                                                                                                       218r, 232r, 244r

Meester van de Mariakroning en werkplaats: vol. 1, f. 31r (maar niet het gezicht van Jean de Roussay, dat mogelijk is geschilderd door de Meester van Luçon), 31v, 35r, 36v, 40r (maar niet de donor die mogelijk is geschilderd door de Meester van Luçon), vol. 2: f. 248v, 261v, 270v, 279r, 287v

Catalogus 13 februari 1922

Lot 206                 Getijdenboek van Claude de Toulongeon,                                      Meester van het Portret van Claude de

                              Vlaanderen, waarschijnlijk Brugge, 1481                                        Toulongeon: f. 35v: portret van Claude

                                                                                                                                     de Toulongeon

                                                                                                                                     Meester van Edward IV: f. 13r, 24r,

                                                                                                                                     28r, 33r, 38v, 59r, 62v, 66r, 69r, 72v,

                                                                                                                                     78r, 97v, 130r, 131r, 132r, 133v, 134r,

                                                                                                                                     135r, 157r, 158r

                              (Thans: Londen, Sotheby’s,                                                            Meester van Claude de Toulongeon: f.

                              Catalogus 17 juni 2003 (Ritman, 3), lot 30                                     14v, 16r, 17v, 82r

                                                                                                                                     19r Kruisiging, figuur van Christus

                                                                                                                                     door Meester van Edward IV, overige

                                                                                                                                     figuren door Meester van Claude de

                                                                                                                                     Toulongeon

Catalogus 19-21 juni 1922

Lot 433                 album met 31 miniaturen uit een        Anjou, ca 1485-1490           Meester van de Vie de olle François

                              getijdenboek (zie ook New York,

                              Robert Lehman Collection)

                              (Thans: Blackburn, Museum and Art Gallery, ms hart 20984)

Catalogus 14 april 1924

Lot 166                 getijdenboek                                       Provence ca 1480-1490       Georges Trubert

                              (Thans: Malibu, J. Paul Getty Museum, ms. 48)                                            medewerker van Georges Trubert

                                                                                                                                     Werkplaats van Jean Bourdichon

Catalogus 16-17 november 1925 (Lord Northwick)

Lot 112                  monstrans op altaar in initaal C uit antifonarium              Cremona, ca 1480-1490      Baldassare Coldiradi

                              (Thans: Oberlin, Allen Memorial Art Museum, Inv. 43.17)

Lot 115                 Los blad met martelaarschap van paus Clementius I   Rome, ca. 1523                         Vincent Raymond

                              (Voorheen : Londen, Christies, catalogus 26 mei 1825 (Luigi Celotti), lot 62)

Catalogus 4-5 mei 1926 (mme. Etienne Mallet)

Lot 47 getijdenboek (thans: New York, Pierpont Morgan Library, Ms M 1054) Tours, ca 1490-1500 volgeling van Jean Bourdichon

Catalogus 21 mei 1928

Lot 8

los blad uit getijdenboek met visitatie (5 zusterbladen in New York, Collectie Bernard H. Breslauer, nr. 21; Parijs, Collectie Mr. And Mrs. Frederick B. Adams jr.; Londen, Sotheby’s, catalogus 21 mei 1928; Londen, Sotheby’s, catalogus 28 juni 1962; Londen, Christies, catalogus 6 december 1989) (Thans: New York, Pierpont Morgan Library, ms g 10)

Gent, ca 1490

Meester van het Oudere gebedenboek van Maximiliaan I

Lot 9

Los blad uit getijdenboek met aankondiging aan de herders (5 zusterbladen in New York, Pierpont Morgan Library, ms G 10; New York, Collectie Bernard H. Breslauer, nr. 21; Londen, Sotheby’s, catalogus 21 mei 1928; Londen, Sotheby’s, catalogus 28 juni 1962; Londen, Christies, catalogus 6 december 1989) (Thans: Parijs, Collectie Mr. And Mrs. Frederick B. Adams jr, ms. s.n.)

Gent, ca 1490

Meester van het Oudere Gebedenboek van Maximiliaan I

Lot 10

Los blad uit getijdenboek met rust op de vlucht naar Egypte (5 zusterbladen in Parijs, Collectie Mr. And Mrs. Frederick B. Adams jr; New York, Pierpont Morgan Library, ms G 10; New York, Collectie Bernard H. Breslauer, nr. 21; Londen, Christies, catalogus 6 december 1989)

Gent, ca 1490

Meester van het Oudere Gebedenboek van Maximiliaan I

(Thans: Parijs, Fondation Custodia (Frits Lugt Collection), Inv 5455)

Lot 11

Los blad uit getijdenboek met elevation of the host (5 zusterbladen in Parijs, Collectie Mr. And Mrs. Frederick B. Adams jr; New York, Pierpont Morgan Library, ms G 10; New York, Collectie Bernard H. Breslauer, nr. 21; Londen, Sotheby’s, catalogus 21 mei 1928; Londen, Sotheby’s, catalogus 28 juni 1962) (Thans: Londen, Christie’s, Catalogus 6 december 1989, lot 6)

Gent, ca 1490

Meester van het Oudere Gebedenboek van Maximiliaan I

Lot 17

Getijdenboek

Parijs, ca 1400-10

Meester van Luçon

Catalogus 22 maart 1932

lots 322, 323, 324 Losse miniaturen met aankondiging aan de       Parijs, 1408           werkplaats Meester van Boucicaut

                              herders, aanbidding door de wijzen en presentatie in de tempel

                              uit het Jarman getijdenboek (voormalig f. 40, f. 44v en f. 48v)

Lot 325                 Losse miniatuur met Begrafenisdienst uit het    Parijs, 1408           werkplaats Meester van Boucicaut

                              Jarman getijdenboek (voormalig f.105)

                              (Thans: Londen, Sotheby’s catalogus 19 december 1932, lot 75)

Lot 326                 Losse miniatuur met Johannes de Doper uit      Parijs, 1408           werkplaats Meester van Boucicaut

                              Het Jarman Getijdenboek (voormalig f. 161)

                              (Thans: Camarillo (California), St. John’s Seminary, Doheny Library)

Lot 327                 Losse miniatuur met St Paulus uit het                               Parijs, 1408           werkplaats Meester van Boucicaut

                              Jarman Getijdenboek

                              (Thans: Privéverzameling Verenigde Staten, New York)

Catalogus 7 juni 1932 (Chester Beatty)

Lot 11                   zes losse bladen uit psalter                                Oxford, ca 1240    William de Brailes

                              (Thans: Cambridge, Fitzwilliam Museum, Ms. 330, i-vi)

Catalogus 19 december 1932

Lot 75                   Losse miniatuur met Begrafenisdienst uit het    Parijs, 1408           werkplaats Meester van Boucicaut

                              Jarman getijdenboek (voormalig f.105)

                              (Voorheen: Londen, Sotheby’s catalogus 22 maart 1932, lot 325)

Catalogus 9 mei 1933 (Chester Beatty)

Lot 53                   De Levis Getijdenboek                                      Parijs, ca 1417       ff. 57r, 102r, 102v gesigneerd door

                                                                                                                                     Petrus Gilberti, maar verluchting door

                                                                                                                                     Meester van Luçon: f. 93

                                            (Thans: New Haven, Yale University , Beinecke                                             Assistent Meester van Luçon: f. 51, 62, Rare Book and Manuscript Library, ms 400                               77, 169

                                                                                                                                     overige verluchting door 2 verluchters

                                                                                                                                     uit het Bedford atelier

Lot 69 Getijdenboek van Charles V (thans: New York, Christie’s, Catalogus 23 april 2021 (Rosenberg), lot 16), Gent, ca 1515 Werkplaats van Gerard Horenbout

Catalogus 16 mei 1936

Lot 33                   getijdenboek                                                      na 1480                 Jean Colombe

Catalogus 21 juni 1937

Lot 47                   Vie et miracles de olle François d’Assise        Anjou, ca 1480-85               Meester van de Vie de olle François

                              (Thans: Parijs, Bibliothèque Nationale, ms. fr. 28640)

Catalogus 21 juni 1937 (Duke of Newcastle)

Lot 1                     Lamoignon getijdenboek of                                             Parijs, ca 1420       Meester van Bedford

getijdenboek van Isabelle van Brittany

                              (Thans : Lissabon, Museu Calouste Gulbenkian ms la 237)

Catalogus 6 december 1937

Lot 959                 getijdenboek                                                      Parijs, ca 1405       Meester van Luçon

                              (Thans: Cambridge, Mass, Harvard University,

                              Houghton Library, Ms Richardson 45)

Catalogus 12 juli 1939

Lot 9 getijdenboek, bevat de volgende miniaturen: St John writing on Patmos f. 13; Visitation f.51v; Nativity f.63; Annunciation to the Shepherds f.69; Flight into Egypt f.80v; David in Penitence f.94; a priest reading the Last Rites to a man on his deathbed, in a domestic interior, accompanied by his wife, f.117; The Trinity enthroned in Heaven f.170v (Thans: Londen, Christie´s, 20 november 2013, lot 53) Parijs, ca 1460 Meester van Jean Rolin II

Lot 12                   getijdenboek                        Tournai (Doornik), ca 1440-50           Meester van Claude Villa

Catalogus 16 december 1940

Lot 425                 Guyart des Moulins, Bible historiale, 2 vols      Parijs, ca 1360-70 Meester van Jean de Mandeville

                              (Thans: Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms. 1)

Catalogus 16 oktober 1945

Lot 2119               Pierre Louis de Valtan, Super Qualibet              Tours, ca 1500                     Jean Poyer

                              Dictione Symboli Apostolici

                              (Thans: Rotthalmünster, Antiquariat Heribert

                              Tenschert, Leuchtendes Mittelalter II (1990), nr. 57)

Catalogus 1 juli 1946 (Phillipps)

Lot 7                     Roman de Tristan                               Parijs, ca 1320-1340            Richard & Jeanne de Montbaston

                              (Thans : Malibu, J. Paul Getty Museum                                                        Meester van BNF fr. 24388

                              ms Ludwig XV 5)                                                                             Meester van BNF fr. 12577

                                                                                                                                     anoniem verluchter

Lot 18                   Benvenuto da Imola, Romuléon                        Frankrijk,              Meester van Karel van Frankrijk

                              (ThansGenève-Cologny, Sammlung                              (Loiregebied)

                              Bodmer  (Bibliotheca Bodmeriana),                  ca 1461-1465

                              Ms Bodmer 143)

Lot 19                   Titus Livius (vert. Door Pierre Bersuire)                           Metz, 1440            Henri d’Orquevaulz

                              (Thans: Londen, Sotheby’s, Catalogus

7 juli 2009, lot 34)

Lot 22                   Livius                                                                Pesaro ( ?), 1459   Meester van Jacopo di Guido da Verona

(Thans: Londen, Sotheby’s, Catalogus 5 juli 2005, lot 82)

Catalogus 19 april 1948

Lot 32                   Petrus de Crescentiis, Liber ruralium                 Rome, ca 1465      Andrea di Paolo di Giovanni da

Commodorum                                                                                Firenze

(Thans: Londen, Sotheby’s, Catalogus

6 juli 2010, lot 34)

Catalogus 12 juli 1948

Lot 62                   Landau-getijdenboek                                         Rouen, ca 1460-75              Meester van de Geneva Latini

                              (Thans: Londen, Sotheby’s, Catalogus

                              16 juni 1997, lot 26)

Catalogus 26 oktober 1948

lot 436 los blad uit getijdenboek met begrafenismis (samen met 5 andere losse miniaturen afkomstig uit een en hetzelfde getijdenboek, thans 10 december 1996 Lot 18; overige thans Londen, Christie’s,  20 juni 1990, lot 11 aankondiging aan de herders; Londen, Sotheby’s,  7 december 1992, lot 14 annunciatie;  Londen, Sotheby’s,  5 december 1994, lot 23 aanbidding door de wijzen), Parijs ca 1410 Meester van Boucicaut

Catalogus 26 november 1949 (Sir Thomas Phillipps)

Lot 15                   Selon la Sentence, Histoire de la Passion ;         Centraal Frankrijk,               stijl van Meester van

                              Roger d’Argenteuil, La Vengeance Vaspasien   ca 1480-1490        Jean Charpentier

                              (Thans : Londen, Sotheby’s, Catalogus

                              22 juni 2004, lot 62)

Catalogus 4 mei 1953

Lot 25                   Korner Getijdenboek                                         Gent en                 Simon Marmion: f. 13v Kruisiging,

Valenciennes,      24v Pinksteren, 34v Maagd  en Kind,

(Thans: Londen, Sotheby’s, Catalogus                            ca 1475-1480        54v annunciatie, 167v Sint Catharina,

7 juli 2009, lot 118)                                                                                      175v Laatste Oordeel, 201v strijd om de

                            Ziel

Gentse Associés: f. 147v Maagd en Kind, 159v Sint Petrus, 161v Sint Joris en de draak, 163v Sint Michael, 165v Sint Christoffel, 169v Sint Antonis, 171v Sint Barbara

Catalogus 6 december 1954

Lot 9                     Los blad uit een psalter (“Montbaston Psalter”) Parijs, ca 1325-53 Richard & Jeanne de Montbaston

                              met 3 scènes: predikende apostelen, Sint Petrus

                              en Sint Johannes genezen zieken, Sint Petrus doopt

Catalogus 3 april 1957

Lot 16                   Quitus Horatius Flaccus, Opera          Venetië, ca 1471-3                             Meester van de Putti

                              (Thans: Philadelphia, Free Library of

                              Philadelphia, Rare Book Department,  

                              ms Lewis E 235)

Catalogus 19 mei 1958

Lot 102                  Wardington Getijdenboek                                  Parijs, ca 1416-20 Meester van Bedford

                              (Thans: Londen, Sotheby’s, Catalogus

                              5 december 2006, lot 43)

Lot 105                 getijdenboek                                                      Brugge, ca 1430    Meesters van de Gouden Ranken

                              (Thans: Rotthalmünster, Antiquariat Heribert

                              Tenschert, Katalog XX Illumination und

                               Illustration (1987), nr. 4)

Catalogus 2 juli 1958

Lot 15-22                             Uomini famosi/Chronique universelle                              Napels, ca 1440    Barthélemy van Eyck

                              (Thans verspreid over: Amsterdam,

Rijksprentenkabinet, Inv 1959.16, Berlijn,

Kupferstichkabinett, Inv KDZ 24599,

Melbourne, National Gallery of Victoria,

los blad, New York, Metropolitan Museum

of Art, twee bladen, Ottawa, National

Gallery of Canada, los blad, Particuliere

Verzameling, Inv nr. M.42 7 bladen,

Verblijfplaats Onbekend, los blad,

Washington, National Gallery of Art, los blad)

Catalogus 9 december 1958 (Dyson Perrins, 1)

Lot 12                   bijbel                                                  Napels, ca 1335-1365          Werkplaats van Cristoforo Orimina

in 1959 door generaal De Gaule van

Frankrijk geschonken aan de

toenmalige paus

Lot 19                   Warwick psalter-getijdenboek             Londen, ca 1430-45             William Abell

andere verluchter

(Thans: New York, Pierpont Morgan Library, Ms M 893)                            Tomaso da Modena (toevoegingen)

Lot 32Arconati Getijdenboek (Thans: Hamburg, Dr. Jörn Günther Antiquariat (Thans Basel & Stalden), Catalogus 1 (1994) Mittelalterliche Handschriften und Miniaturen, nr. XII)Milaan, ca 1483-1486Cristoforo de’ Predis en Ambrogio de’Predis
Lot 34Germanicus Aratea, en andere teksten (Thans: Genève-Cologny, Sammlung Bodmer (Bibliotheca Bodmeriana), Ms Bodmer 7)Napels, 15e eeuwAntonio di Mario

Catalogus 1 december 1959 (Dyson Perrins, 2)

Lot 58                   Apocalypse                                         St. Albans, ca 1250                             Meesters van de Estoire de Seint

                              (Thans: Malibu, J. Paul Getty Museum, ms. Ludwig III 1)                             Aedward le Rei

Lot 77                   Popincourt getijdenboek                     Noord-Frankrijk (Parijs),      Meester van Popincourt

                                                                                         ca 1450

                              (Thans: Londen, Sotheby’s, Catalogus  16 juni 1997 (Beck), Lot 24

Catalogus 2 februari 1960

Lot 246                 los blad uit het Egmont Brevier           Noord-Nederland (Utrecht?),              Meesters van Zweder van Culemborg

                              met de Opstanding van Christus         ca 1440

                              (New York,  PierpontMorgan Library, Ms M 87)

                              (Thans: Utrecht, Universiteitsbibliotheek, ms 12 C 17)

Lot 247                  los blad uit het Egmont Brevier           Noord-Nederland (Utrecht?),              Meesters van Zweder van

                              (New York, Pierpont Morgan Library,               ca 1440                                Culemborg

                              ms. M 87)

                              (Thans: Cambridge, Fitzwilliam Museum, ms. 1-1960)

Catalogus 31 mei 1960

Lot 2                     Chronique                                           Brugge, ca 1475                   Philippe de Mazerolles

                                                                                                                                     Meester van de Chronique d’Angleterre

Catalogus 11 juli 1960

Lot 41a                  Losse miniatuur met de hl. Odilia, afkomstig uit              Brugge, 1522/23    Simon Bening

het Getijdenboek van  Albrecht van Brandenburg          

(Thans, Privéverzameling Engeland, Londen)

Lot 41b                 Losse miniatuur met de hl. Margaret,                 Brugge, ca 1522-23              Simon Bening

Afkomstig uit het Getijdenboek van Albrecht van

Brandenburg                                                                                  

(Thans: Privéverzameling, Duitsland)

Lot 165                 Wodhull-Harberton getijdenboek                      Delft, ca 1490-95  Meester van het Wodhull-Harberton

                              (Thans: Londen, Sotheby’s Catalogus                                                            Getijdenboek

                              18 juni 2002, lot 57)

Catalogus 29 november 1960 (Olschki)

Lot 31                   Fregosino Breviarium                                        Genua, 1485-1486               omgeving Michele da Genova

                              (Thans: Londen, Sotheby’s, Catalogus 7 december 1999, lot 41)

Catalogus 11 april 1961

Lots 115-116         losse bladen uit koorboek                                                               Meester van Getijdenboek van Henri II

Lot 117                 los blad met martelaarschap van Lawrence       Rome, ca. 1523     Vincent Raymond

                              (Voorheen : Londen, Christies, catalogus 26 mei 1825 (Luigi Celotti), lot 67)

Lot 181                 Selon la Sentence, Histoire de la Passion ;         Centraal Frankrijk,               stijl van Meester van

                              Roger d’Argenteuil, La Vengeance Vaspasien   ca 1480-1490        Jean Charpentier

                              (Thans : Londen, Sotheby’s, Catalogus 22 juni 2004, lot 62)

Catalogus 18 juni 1962

Lot 107                 fragment uit een koorboek                                 Florence, ca 1460-70(Ser) Ricciardo di Nanni

Catalogus 28 juni 1962

Lot 49                   losse miniatuur met Pinksteren                          Parijs, ca 1405       Meester van Luçon

(Voorheen achtereenvolgens: Londen, Sotheby’s,

 Catalogus 20 juli 1916, lot 954; Dublin, Sir

Alfred Chester Beatty Library, Ms. W 104)

Lot 52

Los blad uit getijdenboek met kruisiging (5 zusterbladen in Parijs, Collectie Mr. And Mrs. Frederick B. Adams jr; New York, Pierpont Morgan Library, ms G 10; New York, Collectie Bernard H. Breslauer, nr. 21; Londen, Christies, catalogus 6 december 1989)

Gent, ca 1490

Meester van het Oudere Gebedenboek van Maximiliaan I

Catalogus 6 juli 1964

Lot 201                 los blad met David in gebed, afkomstig uit        Rouen, ca 1430     Meester van de Harvard Hannibal

het Tarleton Getijdenboek

(Thans: Londen, Sotheby’s 8 juli 2014, lot 18)

Lot 225                 Losse miniatuur met de gevangenneming van Christus    Brugge, ca 1530    Simon Bening

                              (Thans: Privéverzameling Duitsland)

Catalogus 30 november 1965

Lot 33                   Anciennes Chroniques d’Angleterre                  Brugge, ca 1475    omgeving van de Meester van de

                                                                                                                                     Chronique d’Angleterre

                              (Thans: San Marino, Huntington Library,

                              Ms HM 28562)

Catalogus 13 december 1965

Lot 200                 getijdenboek                                                      Noord-Nederland Meesters van Zweder van Culemborg

(Delft), ca 1435

(Thans: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek,     Brugge, ca 1460    toevoegingen in stijl van Meesters van

 ms. BPH 148)                                                                                de Gouden Ranken

Lot 205                 De Veauce getijdenboek                                    Tours, ca 1480      Jean  Bourdichon: de 4

                                                                                                                                     grote volbladminiaturen

                                                                                                                                     op f. 23v Maagd enKind getroond, 37v

                                                                                                                                     annunciatie, 120v David en Goliath,

                                                                                                                                     151v Triomf van de dood

                              (Thans: Londen, Sotheby’s Catalogus 6 juli 2000 (Ritman, 1), Lot 38)         Meester van de Munchener Boccaccio:

                                                                                                                                     de 12 kleinere miniaturen

Catalogus 11 juli 1966

Lot 193                 los blad uit missaal met de Kruisiging                Florence, ca 1420  Bartolomeo di Fruosino

                              (Thans: Londen,Christie’s, Catalogus 29 juni 1994, lot 15)

Lot 265                 Petrarchus, Rime & Trionfi                                Rome,                    Bartolomeo Sanvito

                              (Thans: Londen, Sotheby’s 20 juni 1978                          ca 1490-1500

                              (Abbey, 10), lot 2989)

Catalogus 10 juli 1967

Lot 83                   Getijdenboek van Major Abbey          Brugge ca 1470-1475           Meester van het Gebedenboek van

                                                                                                                                     Dresden: de 6 miniaturen

                                                                                                                                     Dresdener Navolger van Willem

                                                                                                                                     Vrelant: de randen

                              (Thans: Keulen, Renate König Collectie, Ms nr 22)

Lot 99                   getijdenboek                                                      Henegouwen,        Meester van Antoon Rolin

                                                                                                       ca 1500

Lot 100                 Missaal van Etienne de Longwy                        Maçon, ca 1490    Meester van Etienne de Longwy

                              (Thans: Londen, Sotheby’s, Catalogus 18 juni 2002, lot 43)

Catalogus 28 november 1967 (Phillipps)

Lot 112                 Jean de Courcy, La Bouquechardière Parijs of Loire Vallei,           ollective uit cirkel van Meester

                                                                                         ca 1470-1480                       van Coëvity

                              (Thans: Londen, Sotheby’s, Catalogus

                              19 juni 1989 (Abbey, 11), lot 3025)

Catalogus 3 december 1968 (Sir Alfred Chester Beatty 1875-1968)

Lot 19                   psaltergedeelte van een breviarium                    Napels, ca 1352-62              Werkplaats van Cristoforo Orimina

                              (Thans: Genève, Bibliothèque publique et universitaire,

                              Comites latentes, ms 15)

Lot 20                   Vincent de Beauvais, Mirouer historial, vol. I en II          Parijs, ca 1370-80 Werkplaats van Jan Boudolf

                              (vol III = Londen, British Library, ms. Add. 6416)

                              (Voorheen achtereenvolgens: Parijs, Jean, duc de Berry, nr. 11; Londen, Sotheby’s, Catalogus 15 december

                              1906, lot 487 (alleen vol. I); Londen, Henry Yates Thompson, ms. 79A, 79; Londen, Sotheby’s, Catalogus 23

                              oll 1920 (Yates Thompson), lot 55; Dublin, Sir A. Chester Beatty Library, ms. Western 75)

Lot 22                   missaal                                                Florence, ca 1330-1340       Pacino di Bonaguida

                              (Thans: Florence, Biblioteca Nazionale Centrale, ms n.a. 1168)

Lot 23A                 Losse miniatuur uit getijdenboek met                               Parijs, ca 1405       Meester van Luçon

                              Maagd en Kind in tuin (in 1998 door brand verloren gegaan

(Voorheen achtereenvolgens: Londen, Sotheby’s,

 Catalogus 20 juli 1916, lot 954; Dublin, Sir

Alfred Chester Beatty Library, Ms. W 104)

Lot 23B                 Losse miniatuur uit getijdenboek met                               Parijs, ca 1405       Meester van Luçon

                              Kruisiging 

(Voorheen achtereenvolgens: Londen, Sotheby’s,

 Catalogus 20 juli 1916, lot 954; Dublin, Sir

Alfred Chester Beatty Library, Ms. W 104)

Lot 23C                 Losse miniatuur uit getijdenboek met                               Parijs, ca 1405       Meester van Luçon

                              Getroonde Christus 

(Voorheen achtereenvolgens: Londen, Sotheby’s,

 Catalogus 20 juli 1916, lot 954; Dublin, Sir

Alfred Chester Beatty Library, Ms. W 104)

Lot 23D                 Losse miniatuur uit getijdenboek met                               Parijs, ca 1405       Meester van Luçon

                              begrafenisscene 

                              (Thans: Boston, Museum of Fine Arts

Ms 1973.691)

Lot 23E                  Losse miniatuur uit getijdenboek met                               Parijs, ca 1405       Meester van Luçon

                              Laatste oordeel 

                              (Thans: Ann Arbor, University of Michigan)

Lot 24                   Breviarium van Armagnac in 2 vols.                 Parijs , ca 1400      Meester van Vergilius en werkplaats:

                                                                                                       (tussen 1390-1407)              vol.1: f. 1r, vol 2 : f. 298v, 309r, 320v,

                              (Thans: Londen, Sotheby’s catalogus                                             352v

4 december 2007, lot 57)                                                                Meester van Luçon en werkplaats: vol.

                                                                                                       1: f. 2r, 63r, 172v, 186r, vol. 2 : f. 1r,

                                                                                                       2r, 34v, 36r, 120r

                                                                                                       Meester van het Breviarium van Jan

                                                                                                       sans Peur en werkplaats: vol. 1,f. 56r,

                                                                                                       201v, 238v, 251r, 259r, 264r, vol. 2: f.

                                                                                                       23r, 52v, en mogelijk f. 69r, 92r, 101r,

                                                                                                       137v, 158v, 168v, 172, 180, 199, 205,

                                                                                                       218r, 232r, 244r

Meester van de Mariakroning en

werkplaats: vol. 1, f. 31r (maar niet het gezicht van Jean de Roussay, dat mogelijk is geschilderd door de Meester van Luçon), 31v, 35r, 36v, 40r (maar niet de donor die mogelijk is geschilderd door de Meester van Luçon), vol. 2: f. 248v, 261v, 270v, 279r, 287v

Lot 25                   getijdenboek                                                      Parijs, ca 1420-30 Meester van Bedford, o.a.: f. 89r David,

                              (Thans:  Rotthalmünster, Antiquariat Heribert                               130r begrafenisscène

                              Tenschert, Leuchtendes Mittelalter V (1993), nr. 14)                      Meester van Fastolf, o.a.: f. 17r

                                                                                                                                     annunciatie, 34r visitatie, 55v

                                                                                                                                     aankondiging aan de herders, 81v

Mariakroning

Lot 26                   Petrus de Crescentiis, Liber ruralium                 Rome, ca 1465      Andrea di Paolo di Giovanni da

Commodorum                                                                                Firenze

(Thans: Londen, Sotheby’s, Catalogus

6 juli 2010, lot 34)

Lot 27                   Getijdenboek van Margriet Uutenham                              Utrecht, ca 1460    Meesters van Margriet Uutenham

                              (Thans: Privéverzameling Verenigde Staten)

Lot 28                   Cicero, Orationes novem                                   Napels,                  Nardo Rapicano

                              (Voorheen achtereenvolgens: Cheltenham,       ca 1475-1500

                              Verzameling Sir Thomas Phillipps (1792-1872),

                              ms. 240; Dublin, Chester Beatty Library, ms. W 125)

Lot 31getijdenboek (thans: New York, Christie’s, Catalogus 23 april 2021, lot 3)Anjou of Le Mans, ca 1440-1450Meester van Barthélemy l’Anglais

Lot 33                   diurnale                                              Milaan, ca 1490                   Meester van Crescenzago

                              (Thans: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, ms 135 J 8)

Catalogus 24 juni 1969 (Sir Alfred Chester Beatty 1875-1968, I)

Lot 58                   8 Losse miniaturen uit het Chester Beatty          Parijs, 1408           Meester van Mazarine

                              Getijdenboek (voorheen: Dublin, Chester Beatty

                              Library, ms W 103): voormalig f. 1 Annunciatie;  

                              voormalig f. 96 Maagd en Kind in tuin met engelen

                              (Thans Londen, Christie’s, catalogus 7 juli 2010

                              (Arcana I), lot 23); voormalig f. 23b Visitatie;

                              voormalig f. 168 Maria Magdalena, voormalig

                              f. 179 evangelist; voormalig f. 181 evangelist;

                              voormalig f. 183 evangelist; voormalig f. 185

                              evangelist)

Lot 58a                  Losse miniatuur met geboorte uit het Chester Beatty Parijs, 1408   Meester van Mazarine

                              Getijdenboek (voormalig f. 34v)

                              (voorheen: Dublin, Chester Beatty Library, ms W 103)

Lot 58b                 Losse miniatuur met Vlucht naar Egypte uit het               Parijs, 1408           Meester van Mazarine

                              Chester Beatty Getijdenboek (voormalig f. 52v)

                              (Thans: Birmingham, Barber Institute of Fine Arts )

Lot 58c                  Losse miniatuur met Kroning van                      Parijs, 1408           Meester van Mazarine

                              de Maagd uit het Chester Beatty Getijdenboek (voormalig f. 59)

                              (Thans: Chapel Hill, University of North Carolina,

                              William Hayes Ackland Memorial Center, Museum of Art Inv 69.7.2 (a)

Lot 58d                 Losse miniatuur met Koning David in                              Parijs, 1408           Meester van Mazarine

                              gebed uit het Chester Beatty Getijdenboek (voormalig f. 59)

                              (Thans: Chapel Hill, University of North Carolina,

                              William Hayes Ackland Memorial Center, Museum of Art Inv 69.7.2 (b)

Lot 58e                  Losse miniatuur met Kruisiging uit                    Parijs, 1408           Meester van Mazarine

                              het Chester Beatty Getijdenboek (voormalig f. 83)

                              (voorheen: Dublin, Chester Beatty Library, ms W 103)

Lot 58f                  Losse miniatuur met Pinksteren                         Parijs, 1408           Meester van Mazarine

                              uit het Chester Beatty Getijdenboek (voormalig f. 90)

                              (Thans: Privéverzameling Duitsland)

Lot 58g                  Losse miniatuur met Tronende Christus                           Parijs, 1408           Meester van Mazarine

                              uit het Chester Beatty Getijdenboek (voormalig f. 101v)

                              (Thans: Privéverzameling Duitsland)

Lot 58h                 Losse miniatuur met Sint Michael uit                               Parijs, 1408           Meester van Mazarine

                              het Chester Beatty Getijdenboek (voormalig f. 160)

(Thans Londen, Christie’s, catalogus 7 juli 2010 (Arcana I), lot 22)

Lot 58i                  Losse miniatuur met Sint Nicolaas uit                              Parijs, 1408           Meester van Mazarine

                              het Chester Beatty Getijdenboek (voormalig f. 166)

                              (voorheen: Dublin, Chester Beatty Library, ms W 103)

Lot 58j                  Losse miniatuur met Sint Petrus uit                    Parijs, 1408           Meester van Mazarine

                              het Chester Beatty Getijdenboek (voormalig f. 83)

                              (Thans : Londen, Sotheby’s catalogus 18 juni 1991, lot 20)

Lot 58k                 Losse miniatuur met Sint Martinus uit                              Parijs, 1408           Meester van Mazarine

                              het Chester Beatty Getijdenboek (voormalig f. 165)

                              (Thans : Londen, Sotheby’s catalogus 21 juni 1988, lot 13)

Lot 59                   getijdenboek van Charlotte van Savoyen           Parijs, ca 1420-23                Meester van Bedford: f. 17r annunciatie

                              (Thans: New York, Pierpont Morgan Library,                                volgeling  van Meester van Boucicaut

                              ms. 1004)                                                                                                      Meester van Guise alias Meester van

                                                                                                                                     Guy de Laval

Lot 63                   getijdenboek                                       Zuid-Frankrijk, ca 1420       Meester van het Murri Missaal

                                                                                         (Aix-en-Provence)

                              (Thans : Londen, Sotheby’s catalogus 16 juni 1997, lot 21)

Lot 69                   getijdenboek                                       Parijs, ca 1490-1500            Meester van de Très Petites Heures van

                              (Thans : New York, Pierpont Morgan Library, Ms 1110)               Anne de Bretagne

Lot 71                   getijdenboek                                       Provence ca 1480-1490       Georges Trubert

                              (Thans: Malibu, J. Paul Getty Museum, ms. 48)                                            medewerker van Georges Trubert

                                                                                                                                     Werkplaats van Jean Bourdichon

Catalogus 25 november 1969 (Sir Thomas Phillipps)

Lot 454                 bestiarium                            Bergen of Cambrai, ca 1280-1290     Meester van het Meditatief

(Thans:Londen, Sotheby’s, Catalogus                                                           Prentenboek van Madame Marie en

                              4 december 2007, lot 53)                                                                werkplaats

Catalogus 8 juli 1970

Lot 95                   La perle poétique                                               Lyon, ca 1495       Meester van de Alarmes de Mars

                              (Thans : Londen, Christie’s, catalogus 5 december 1973, lot 76)

Catalogus 1 december 1970 (Abbey, 7)

Lot 2875               Cockerell-getijdenboek                       Noord-Oost Nederland         omgeving Meester van Maria van Gelre

                                                                                         (Hertogdom Gelre), ca 1420

                              (Thans: Londen, Sotheby’s, Catalogus 

                              16 juni 1997 (Beck), Lot 20)

Lot 2876               Titus Livius (vert. Door Pierre Bersuire)                           Metz, 1440            Henri d’Orquevaulz

                              (Thans: Londen, Sotheby’s, Catalogus

7 juli 2009, lot 34)

Lot 2883                              Getijdenboek van Birago                                                                Meester van het Getijdenboek van

                              (Voorheen: Londen, Abbey Ms J.A. 6960)                                       Birago: alle miniaturen, muv f. 125r dat

                                                                                                                                     werd verlucht door Belbello da Pavia

Catalogus 16 december 1970

Lot 45                   getijdenboek                                       Rouen, ca 1485-1495          Robert Boyvin

Catalogus 11 december 1972

Lot 46                   Getijdenboek van Claude de Toulongeon,                                      Meester van het Portret van Claude de

                              Vlaanderen, waarschijnlijk Brugge, 1481                                        Toulongeon: f. 35v: portret van Claude

                                                                                                                                     de Toulongeon

                                                                                                                                     Meester van Edward IV: f. 13r, 24r,

                                                                                                                                     28r, 33r, 38v, 59r, 62v, 66r, 69r, 72v,

                                                                                                                                     78r, 97v, 130r, 131r, 132r, 133v, 134r,

                                                                                                                                     135r, 157r, 158r

                              (Thans: Londen, Sotheby’s,                                                            Meester van Claude de Toulongeon: f.

                              Catalogus 17 juni 2003 (Ritman, 3), lot 30                                     14v, 16r, 17v, 82r

                                                                                                                                     19r Kruisiging, figuur van Christus

                                                                                                                                     door Meester van Edward IV, overige

                                                                                                                                     figuren door Meester van Claude de

                                                                                                                                     Toulongeon

Catalogus 28 november 1973 (Sir Thomas Phillipps)

Lot 614                 Los blad uit missaal met de Kruisiging              Rome, ca 1545                     Vincent Raymond

                              (Thans: Malibu, J. Paul Getty Museum, ms 85)

Catalogus 10 december 1973

Lot 56                   getijdenboek                                                      Tours, ca 1500      Jean Bourdichon: f. 13r, 28r

                              (Thans: Genève, Bibliothèque publique,                                                        Verluchters uit de

                              et universitaire, Comites latentes, ms. 124)                                     Werkplaats van Jean Poyer 

Catalogus 9 december 1974

Lot 63A                 getijdenboek                                                      Utrecht,                 assistent van Meester van

                                                                                                       ca 1450-1455        Catherina van Kleef

Catalogus 25 maart 1975 (Abbey, 9)

Lot 2969               Martialis, Epigrammata                                      Napels, ca 1480-92              Christoforo Maiorana              

                              (Voorheen:Londen, Major J.R. Abbey, ms J.A. 3183)

Catalogus 26 november 1975

Lot 840                  Gaston Phébus, Livre de la Chasse     Noord-Frankrijk                   Meester van de Lillese Gekleurde

                              (Thans: Brussel, Koninklijke,                             (mogelijk Lille),                   Tekeningen

                      Bibliotheek, ms. IV 1050)                    ca 1475-1485

Lot 844                 Nachier, La Complaincte de la foy     Lyon, ca 1504-1506            Meester van de Binnenkomst van

                                                                                                                                     François I in Lyon

Catalogus 5 juli 1976

Lot 68                   Spinola getijdenboek                          Brugge en Gent,                   Gerard Horenbout/Meester van Jacobus

                                                                                         ca 1515-1520                       IV van Schotland , Werkplaats van de

                                                                                                                                     Meester van het Oudere Gebedenboek

                              (Thans: Malibu, J. Paul Getty Museum,                                                        van Maximiliaan I,  Meester van de

                               Ms Ludwig IX 18)                                                                          Lübeck  Bijbel, Meester van het

                                                                                                                                     Dresdense Gebedenboek, Meester van

                                                                                                                                     het Gebedenboek van omstreeks 1500

Catalogus 30 november 1976 (Phillipps XI)

Lot 870                 Froissart, Grandes Chroniques de France, 2 vols              Parijs, ca 1400-10 Meester van Vergilius

                              (Thans: Londen, Sotheby’s 20 juni 1989, lot 46)

Catalogus 13 juli 1977

Lot 9                      Los blad uit getijdenboek met de Aanbidding    Lyon, ca 1480-90  Meester van Guillaume Lambert

                              door de Wijzen

                              (Thans: Deurle/Leie (Belgie), verzameling Roger & Alix De Kesel)

Lot 46                    Aurelius Augustinus, De civitate Dei,                Nantes, ca 1440 of na 1450 Eerste Meester van het Oxfordse

                              2e band (fr. Vert. door Raoul de Presles)                                                       Getijdenboek, Bodleian Library, ms.

                                                                                                                                     add. A185: alle miniaturen m.u.v. f. 2r,

                              (Thans: Malibu, J. Paul Getty Museum,                                                        59r, 115v en 238v

                              Ms. Ludwig XI 10)                                                                          Tweede Meester van het Oxfordse

                                                                                                                                     Getijdenboek, Bodleian Library, ms.

                                                                                                                                     add. A185: f. 238v Laatste

                                                                                                                                     Oordeel

                                                                                                                                     Meester van de Geneefse Boccaccio: f.

                                                                                                                                     59r moord op Abel, 115v profeten

                                                                                                                                     f. 2r Triniteit mogelijk door Meester van

                                                                                                                                     de Geneefse Boccaccio en Eerste

                                                                                                                                     Meester van het Oxfordse Getijdenboek,

                                                                                                                                     Bodleian Library, ms. Add. A185 samen

Lot 71                   getijdenboek                                       Parijs, ca 1400                     Pierre Remiet

Lot 74                   getijdenboek                                       Parijs, ca 1425-30                Meester van Bedford

                              (Thans: New York, Verzameling Aleandre P. Rosenberg, ms. 10)

Lot 75getijdenboek (thans: New York, Christie’s, Catalogus 23 april 2021, lot 3)Anjou of Le Mans, ca 1440-1450Meester van Barthélemy l’Anglais

Lot 76                   getijdenboek                                       Lyon, ca 1480-1490                           Meester van Rosenberg

                              (thans: New York, Christie’s, Catalogus 23 april 2021 (Rosenberg), lot 9)

Catalogus 9 mei 1978

Lot 632                 Marcus Tullius Cicero, Tusculanae quaestiones               Venetië, ca 1472   Meester van de Putti

                              gedrukt te Venetië door Nicolaus Jenson, 1472

                              (Thans: Privéverzameling Verenigde Staten, New York, George Abrams Verzameling)

                              (Armstrong 1981, p. 114, nr. 19)

Catalogus 20 juni 1978 (Abbey, 10)

Lot 2989               Petrarchus, Rime & Trionfi                               Rome, ca 1490-1500           Bartolomeo Sanvito

                              (Voorheen achtereenvolgens:Londen, Sotheby’s

                              11 juli 1966, lot 265; Londen, Major J.R. Abbey, ms J.A. 7368)

Catalogus 11 juli 1978

Lot 50getijdenboek (thans: New York, Christie’s, Catalogus 23 april 2021 (Rosenberg), lot 1)Troyes, ca 1410-1415Meester van het Troyese Getijdenboek

Lot 61                   getijdenboek                                                      Lyon, ca 1510-1520            Meester van de Binnenkomst

                                                                                                                                                    van François I in Lyon

Catalogus 5 december 1978

Lot 50                   zogenaamde Getijdenboek van Peckover          Lyin? Bourges?,    Jean Colombe: f. 42v visitatie, 55v

(thans: Londen, Christie’s, catalogus 6 juli 2011, Arcana III, lot 20)

ca 1485-1490      aanbidding van het kind, 60v tempel,

87r Kruisiging, 92r pinksteren; Jean

Poyer: f 82r opname van Maria in de

hemel; de Meester van de Canonplaten

van Princeton, ms. Garrett 40: f. 24r

annunciatie, 125r Job naakt op de

mesthoop in een kerkhof omgeven

door vrienden; De Meester van de

Triomfen van Petrarca: f. 13r Johannes

op Patmos; de Meester van de

Chronique scandaleuse (voorheen

genaamd Meester van Morgan 219) en

Werkplaats van Guillaume Piqueau of Meester van de Alarmes de Mars:

kalenderminiaturen en randen

Lot 54                   getijdenboek                                                      Lyon( ?), ca 1500-1510       Guillaume Le Roy

Catalogus 24 juni 1980

Lot 90                   psalter-getijdenboek                                          Zuid-Holland, ca 1440-1460              bevat 2 ingevoegde miniaturen van de

                                                                                         miniaturen uit Utrecht,         Meester van Catherina van Kleef:

                                                                                         ca 1440-1450                       f. 10v: David speelt de harp, 297v Sint

                                                                                                                                     Petrus en Sint Barbara

                              (Thans: Den Haag, Koninklijke 

                              Bibliotheek, ms 135 K 30)

Catalogus 10 december 1980

Lot 102                 Getijdenboek van Nicolaus von Firmian           Brugge of Gent, ca 1500      Meester van Firmian: de 15

                                                                                                                                                    volbladminiaturen

(Thans: Berlijn, Staatliche Museen Preussischer                                                         overige verluchting door een

Kulturbesitz, Kupferstichkabinett, ms. 241                                                    of meer zwakkere handen

Lot 103                 Getijdenboek van Hughes de Clugny                 Anjou, ca 1460-70                              Antoine de Lonhy

                              (Thans : Parijs, Bibliothèque Nationale,

                              ms. N .acq. lat 3204)

Lot 112 getijdenboek, Bourgondië, mogelijk Autun, ca 1500-1510 late stijl van de Meester van de Bourgondische Prelaten

(Thans: Sotheby’s 20 juni 1995, lot 100

Catalogus 18 mei 1981

lot 11                     Breviarium van François Robert                        Poitiers, ca 1465-1485         Meester van Walters 222/Jean

                                                                                                                                                    Gillemer

Catalogus 14 juli 1981

Lot 26                   los blad uit een psalter (“Montbaston Psalter”) Parijs, ca 1325-53 Richard & Jeanne de Montbaston

                              met 4 scènes: kindermoord, vlucht naar Egypte,

                              presentatie in de tempel, Christus tussen de

                              schriftgeleerden

Lot 28                   Losse miniatuur met visitatie uit het Jarman      Parijs, 1408           werkplaats Meester van Boucicaut

                              getijdenboek (voormalig f. 23v)

lot 103 bijbel, Parijs, ca 1220-1230, vijf gehistorieerde initialen op f. 4r genesis, 142r koning David, 182v Isaiah, 255r matthew, 283r St Paul door Master Alexander (Thans: Londen, Sotheby’s, Catalogus 20 juni 1995, lot 63)

Catalogus 21 juni 1982

Lot 19                   getijdenboek                                                      ca 1485                                Colombe, Jean

Catalogus 21 juni 1982 (Donau-Eschingen)

Lot 15                   getijdenboek (12 volbladminiaturen)  Brugge, ca 1427-1436          Meesters van Otto van Moerdrecht

                              (Thans: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, ms 135 K 45)

Lot 41                   psalter-getijdenboek                                           Brussel, ca 1250-1275         Meesters van de Frans-

                              (Thans : Londen, Sotheby’s, Catalogus                                                                        Vlaamse Psalters

                              20 juni 1989, lot 41)

Catalogus 22 juni 1982

Lot 19                   Losse miniatuur met Kruisiging                         Parijs, ca 1450-1460            Meester van Jean Rolin II

(Thans: Londen Sotheby’s

18 juni 1991, lot 21)

Lot 81Getijdenboek van François Le Clerc (thans: New York, Christie’s, Catalogus 23 april 2021 (Rosenberg), lot 12)Parijs, ca1480-1500Meester van Kardinaal de Bourbon

Lot 82                   getijdenboek                                                      Brugge, ca 1430                   Meesters van de Gouden

                              (bevat “fleur-de-lis” merktekens                                                                    Ranken

Catalogus 7 december 1982

Lot 11                   los blad uit een psalter (“Montbaston Psalter”)  Parijs, ca 1325-53                Richard & Jeanne de

                              met 3 scènes: verraad, Judas hangt zichzelf op,                                                           Montbaston

                              geseling

Lot 98                   antifonarium                                                      Rimini, 1314                        Nera (Neri) da Rimini

                              (6 gedecoreerde initialen met

                              bloemmotief, 10 gehistorieerde

                              initialen; o.a. f. 12 God met een globe,

                              f. 141v geboorte van de Maagd)

                              (Thans : Hamburg, Dr. Jörn Günther

                              Antiquariat, Catalogus 8 (2006), nr. 7)

Catalogus 25 april 1983

Lot 129a                losse miniatuur met              vondst Mozes en                  Angers, ca 1460                   Meester van de Geneefse

                              overhandiging aan dochter farao                                                                   Boccaccio

                              afkomstig uit een Vincent de Beauvais,

                              Speculum Historiale (Lissabon, Biblioteca

                              Nacional), ms il 126

                              (Voorheen: Basel, Verzameling Daniel

                              Burckhardt-Wildt, Album f. 31)

Lot 129b               losse miniatuur met het visioen van                   Angers, ca 1460                   Meester van de Geneefse

                              Koning Astiages                                                                                             Boccaccio

                              afkomstig uit een Vincent de Beauvais,

                              Speculum Historiale (Lissabon, Biblioteca

                              Nacional), ms il 126

                              (Voorheen: Basel, Verzameling Daniel

                              Burckhardt-Wildt, Album f. 31)

Lot 129c                losse miniatuur met Cicero discussierend                         Angers, ca 1460                   Meester van de Geneefse

                              over de definitie van God                                                                              Boccaccio

                              afkomstig uit een Vincent de Beauvais,

                              Speculum Historiale (Lissabon, Biblioteca

                              Nacional), ms il 126

                              (Voorheen: Basel, Verzameling Daniel

                              Burckhardt-Wildt, Album f. 31)

Lot 129d               losse miniatuur met              de benoeming van Nero       Angers, ca 1460                   Meester van de Geneefse

                              door Claudius als zijn opvolger                                                                     Boccaccio

                              afkomstig uit een Vincent de Beauvais,

                              Speculum Historiale (Lissabon, Biblioteca

                              Nacional), ms il 126

                              (Thans: Cleveland, Cleveland Museum of Art,

                              Acq no 1987-4)

Lot 129e                losse miniatuur met              keizer Severus uitvoerend    Angers, ca 1460                   Meester van de Geneefse

                              de vijfde vervolging van Christenen                                                              Boccaccio

                              afkomstig uit een Vincent de Beauvais,

                              Speculum Historiale (Lissabon, Biblioteca

                              Nacional), ms il 126

                              (Voorheen: Basel, Verzameling Daniel

                              Burckhardt-Wildt, Album f. 31)

Lot 129f                losse miniatuur met koning Anemur van India  Angers, ca 1460                   Meester van de Geneefse

                              opdracht gevend tot het doden van monniken                                               Boccaccio

                              afkomstig uit een Vincent de Beauvais,

                              Speculum Historiale (Lissabon, Biblioteca

                              Nacional), ms il 126

                              (Voorheen: Basel, Verzameling Daniel

                              Burckhardt-Wildt, Album f. 31)

Lot 182                 getijdenboek                                                      Rouen, ca 1495-1503          Robert Boyvin

Catalogus 13 juni 1983 (Bute)

Lot 17                    getijdenboek                                       Vlaanderen, ca 1465            Willem Vrelant

                                                                                                                                     dan wel de Meester van Arsenal 575 =

                                                                                                                                     Meester van Loredan

(Thans: Keulen, Renate König Collectie , ms. Nr. 19)

Catalogus 6 december 1983

Lot 70                   Set speelkaarten                                  Noord-Frankrijk                   Meester van de Lillese Gekleurde

                              (Thans: New York, Metropolitan         (mogelijk Lille),                   Tekeningen

                              Museum of Art)                                   ca 1475-1485                        

Lot 78                   processionaal van Renee de la Tour   Parijs, ca 1530-1535            6 miniaturen door de Meester van

                                                                                                                                     François de Rohan, rest door talrijke

                                                                                                                                     andere anonieme Parijse

                                                                                                                                     boekverluchters

Lot 80                   getijdenboek                                       Rennes, ca 1440                  Meester van Marguerite de Willerval

                              (Thans: Rennes, Bibliothèque

                              Municipale, ms. ?)

Lot 86                   getijdenboek van Adrien Gouffier      Parijs, ca 1493-1510            Meester van de Chronique

                                                                                                                                     scandaleuse

Catalogus 3 juli 1984

Lot 89                   getijdenboek                                       ca 1430-50                           Meester van Guillebert de Mets

Catalogus 11 december 1984

Lot 55                   Arenberg Missaal                                Antwerpen, ca 1524                           Medewerker van de Meester van

                              (Thans: Londen, Sotheby’s, Catalogus 21 april 1998, lot 186)       Kardinaal Wolsey

Lot 63                   getijdenboek                                       Tours, begin 16e eeuw          Meester van Claude de France

Lot 68                    getijdenboek                                       Lyon, ca 1500-1515            Meester van de Binnenkomst

                                                                                                                                     van François I in Lyon

Catalogus 26 november 1985

Lot 107                 Histoire ancienne jusqua Cesar           Poitiers en/of                        Meester van Jeanne de Laval en

                                                                                         Angers, ca 1475                   Werkplaats: f. 1r-67v en enkele

                              (Thans: Londen, Sotheby’s, Catalogus                                                          miniaturen verderop in het handschrift

                              6 juli 2006, lot 64)                                                                                         Eerste Meester van het Oxfordse

                                                                                                                                      Getijdenboek, Bodleian Library, ms.

                                                      &nb