Museum Meermanno, Den Haag (The Hague)

Den Haag, Museum Meermanno-Westreenianum

Register van handschriften

ms 10 A 11

Augustinus, La Cité de Dieu, Boeken I-X (vert. door Raoul de Presles) (boek II = Nantes, Bibliothèque municipale, ms 8)

Parijs, ca 1475-80

Maitre François

ms 10 A 12

Augustinus, La cité de Dieu, vol II (vol I is Parijs, Bibliothèque Nationale, fr 6272)

Parijs, ca 1410-12

Meester van Vergilius

ms 10 A 13

Johannes Januensis, Catholicon

Frankrijk, Parijs, ca 1380

Meester van Jean de Mandeville

ms 10 A 14

Missaal van Arnold van Rummen (winterdeel)

Maasland (Sint-Truiden?), 1363-66

Laurens de boekverluchter/ Laurentius van Antwerpen

ms 10 A 15

Biblia Pauperum

Hesdin of Amiens, ca 1470-80

navolger van de Meester van Rambures

ms 10 A 16

missaal

ca 1390-1400

Meester van het Modena Gebedenboek

ms 10 A 17

Jehan de Courcy, Chronique de la Bouquechardière

Rouen (tekst) en Carlat (verluchting), voor 1477

Meester van Jacques d’Armagnac

ms 10 A 18

Bijbel, vol I

 

Meester van Otto van Moerdrecht, zijnde de Meester D uit de Haagse bijbel 78 D 38

ms 10 A 19

Bijbel, vol II

 

Meester van Otto van Moerdrecht, zijnde de Meester D uit de Haagse bijbel 78 D 38

ms 10 A 21

Egidius de Roya, Wereldkroniek

 

de 3 grote miniaturen door de Meester van Margaretha van York (of diens volgeling de Meester van de Brugse Genealogia deorum); 10 kleine miniaturen door de Meester van Antoon van Bourgondië/Philippe de Mazerolles, terwijl ook  de Girartmeester (= Dreux Jehan) en Jean Hennecart als verluchters worden genoemd

ms 10 B 21

Rijmbijbel van Jacob van Maerlant

1332

Michiel van der Borch

ms 10 B 23

Guiard des Moulins, Grande Bible Historiale Complétée (Bijbel  van koning Karel V)

Parijs 1371-1372

Jan Boudolf ; Meester van de Bijbel van Jean de Sy en anderen

Ms 10 C 8

Statuten van de Orde van Saint-Michel, gemaakt in opdracht van koning Frans I van Frankrijk voor leden van de orde

Parijs, ca 1523-1538

(Werkplaats van) Etienne Colaud (De Hoofduitvoerder van de Statuten)

ms 10 D 1

Aristoteles, Ethique (vert. Nicole Oresme)

Parijs 1376

Meester van de Kroning van Karel VI

ms 10 E 1

getijdenboek

Utrecht, 1438

12 ingevoegde miniaturen van de Meester van Catherina van Kleef: f. 13v Laatste Oordeel, 61v Maagd op de maancirkel, 65v Sint Petrus en Sint Adrianus, kruisiging, 69v St. Michael, 71v Sint Christoffel draagt het Kind, 73v Sint Antonis en Sint Sebastiaan, 77v aanbidding door de wijzen, 79v Sint Martinus en Sint Nicolaas, 82v Sint Joris en de draak, 85v Sint Catharina en Sint Barbara, 89v Sint Agnes en Sint Cecilia, 95v Kruisiging

ms 10 E 2

getijdenboek

Brugge, ca 1450

Meesters van de Gouden Ranken

ms 10 E 3

getijdenboek

ca 1520

Simon Bening (volgeling)

ms 10 F 1

gebedenboek

Brugge, ca 1470-90

Meester van het Dresdense Gebedenboek  (1 miniatuur later, ca 1500, toegevoegd); initialen en randen door Dresdener navolger van Willem Vrelant

ms 10 F 3

getijdenboek

ca 1465-70

Meester van de Vederwolken

ms 10 F 5

getijdenboek

Leiden, ca 1480-1510

Meesters van de Suffragiën

ms 10 F 11

getijdenboek

Brugge, ca 1420-1430

Meesters van de Gouden Ranken

ms 10 F 12

getijdenboek

ca 1490-1500

Meester van de Gebedenboeken van omstreeks 1500

ms 10 F 50

getijdenboek van Lochorst

ca 1448-1450

Utrecht, ca 1460

Utrecht of Vlaanderen, ca 1465-1470

negen ingevoegde miniaturen door de Meester van Catherina van Kleef; overige ingevoegde miniaturen door Lieven van Lathem