Parijs, Musée du Louvre, Cabinet des Dessins

D.L. 1973-18los blad met aanbidding door de wijzenBrugge, ca 1525-1530Simon Bening
Inv 2684Fragment met Christus die voor Pilatus wordt geleidPadua, ca 1480-1488Benedetto Bordon
Inv 3044Los blad met Petrus die de sleutels overdraagt aan ChristusGenua, ca 1598Giovanni Battista Castello “Il Genovese”
Inv 9170, 9170 bis, 9171, 9171 bis, 9172, 9172 bis, 9173, 9173 bis, 9174, 9174 bis10 losse bladen met afbeeldingen van munten met hoofden van Romeinse keizersOrvieto (?), ca 1480?Antonio da Vercelli
Inv 9828Los blad met de Roeping van St. Andreas in initiaal A,  afkomstig uit het laudario van de Compagnia di Sant’AgneseFlorence, ca 1335-1340Pacino di Bonaguida
Inv 9838Dlos blad afkomstig uit het begin van het 3e boek van Boccaccio, De consolation de philosophie (zie onder Wenen)Anjou, ca 1430-1450Meester van Barthélemy l’Anglais
Inv 9838Efragment met heilige in initiaal E uit liturgisch handschriftFlorence, ca 1450Battista di Niccolo da Padova
Inv 9838Hfragment met twee heiligen in initiaal E uit liturgisch handschriftFlorence, ca 1450Battista di Niccolo da Padova
Inv 20694-20694bis2 volbladminiaturen met Tronende Madonna en Heilige Barbara, afkomstig uit het Gebedenboek van Dresden, thans in DresdenBrugge, ca 1470-1475Meester van het Dresdense Gebedenboek
Inv 20695los blad uit een getijdenboek met de annunciatieBourges, ca 1495-1500Meester van Spencer 6
Inv 20695 bislos blad uit een getijdenboek met de geboorteBourges, ca 1495-1500Meester van Spencer 6
Inv 20695 terlos blad uit een getijdenboek met de aanbidding door de wijzenBourges, ca 1495-1500Meester van Spencer 6
Inv 20695 quaterlos blad uit een getijdenboek met de kruisdragingBourges, ca 1495-1500Meester van Spencer 6
Inv 20696losse miniatuur uit een Code de JustinienAnjou, ca 1490-1495verluchter uit omgeving van de Meester van de Vie de saint François
Inv 33413los blad met debat in de senaat uit Valerius Maximus, Faits et dits memorablesRouen, ca 1450-1485Meester van de Geneefse Latini
MI 1091bifolio uit het Zwarte Getijdenboek van Karel de Stoute (enige andere fragment uit dit verder verloren getijdenboek is in Parijs, Bibliothèque Nationale ms n. acq. lat 149)Brugge, ca 1467Willem Vrelant: gehistorieerde initiaal met een begrafenisscène Philippe de Mazerolles: overige verluchting
MI 1093los blad uit Getijdenboek van Etienne Chevalier met de H. MargarethaTours, ca 1452-1460Jean Fouquet
MI 1094los blad met Kruisiging uit een breviariumParijs, ca 1550verluchter uit omgeving van de Meester van het Getijdenboek van Henri II
MI 1095Los blad uit de Brusselse Histoire de Charles Martel, ms 6-9Brugge, ca 1468-1472Loyset Liédet
MI 1099los blad met Romeins banketParijs, ca 1502-1521Jean Pichore
RF 445Los blad met de KruisigingMilaan, ca 1530-1540Giovanni Giacomo Decio
RF 830Los blad met de drie Maria’s bij het Graf in initiaal “A”Florence, ca 1401-1402Lorenzo Monaco
RF 1179fragment met initiaal B waarin Sint Michael en de draakRouen, ca 1530Meester van Girard Acarie
RF 1679los blad uit Getijdenboek van Etienne Chevalier met de gift van de H. MartinusTours, ca 1452-1460Jean Fouquet
RF 1698los blad met l’Arbre de consanguinite, uit een Somme rurale van Jehan BoutillierBrugge, ca 1450-1475Willem Vrelant
RF 1699  los blad met Anne de Bretagne in gebedGent, ca 1500-1520Gerard Horenbout
RF 1699bislos blad met Louis XII in gebedGent, ca 1500-1520Gerard Horenbout
RF 1699ter  los blad met wapen van BretagneGent, ca 1500-1520Gerard Horenbout
RF 1699quaterlos blad met wapen van FrankrijkGent, ca 1500-1520Gerard Horenbout
RF 1928Fragment met de graaf van Montfoort ontvangen door de koning van Frankrijk, uitgesneden uit Parijs, Bibliothèque de l’Arsenal, ms 5077Parijs, ca 1408-1420Meester van Boucicaut
RF 1929Fragment met de heilie Lodewijk voor de kruistocht, uitgesneden uit Parijs, Bibliothèque de l’Arsenal, ms 5077Parijs, ca 1408-1420Meester van Boucicaut
RF 1930los blad uit een getijdenboek met Sint LucasAmiens (?), voor 1450 (?)Meester van Dreux Budé
RF 1932fragment met initiaal S waarin de Geboorte van de MaagdVerona, ca 1480-1490Francesco dai Libri
RF 1987-28los blad met boetedoende HieronymusBrugge, ca 1525-1530Simon Bening
RF 2022los blad uit de Très belles heures met de Majestas DominiParijs, ca 1390Meester van het Parament de Narbonne / Jean d’Orléans
RF 2023rlos blad uit de Très belles heures met heilige martelarenParijs, ca 1390Meester van Johannes de Doper van de Très belles heures de Notre-Dame
RF 2023vlos blad uit de Très belles heures met heilige confesseursParijs, ca 1390Meester van Johannes de Doper van de Très belles heures de Notre-Dame
RF 2024los blad uit de Très belles heures met de Maagd en Johannes de EvangelistParijs, ca 1390Meester van het Parament de Narbonne  /    Jean d’Orléans  
RF 2025los blad uit de Très belles heures God de Vader met Christus en MaagdBrugge, ca 1445-1460Meester van het Llangatock Getijdenboek
RF 2835Losse miniatuur afkomstig uit de Grandes Heures de Jean de Berry,  voorstellende de kruisdragingParijs, 1409Jacquemart de Hesdin
RF 3890los blad met de Maagd en het Kind afkomstig uit het Getijdenboek van Henry VIII (zie New York, Pierpont Morgan Library, ms h 8)Tours, ca 1500Jean Poyer
RF 3925Los blad met portret van een man/zelfportretBrugge, ca 1535-1536Simon Bening
RF 3977los blad met de bekering van Sergius Paulus, oorspronkelijk behorende tot Commentaar van Marino Grimani op Paulus’Brief aan de Romeinen, thans bewaard te Londen, Sir John Soane Museum, Ms 143 (voorheen ms 11)Perugia, 1537-1538Giulio Clovio
RF 3978los blad met Les Vertus théologales, oorspronkelijk behorende tot Commentaar van Marino Grimani op Paulus’Brief aan de Romeinen, thans bewaard te Londen, Sir John Soane Museum, Ms 143 (voorheen ms 11)Perugia, 1537-1538Giulio Clovio
RF 4143los blad uit een Histoire ancienne jusqu’a César et Faits des Romains: kroning van Alexander de Grote (voor overige bladen uit hetzelfde handschrift zie Amsterdam en Louvre, in totaal 5 bladen)Tours, ca 1470-1475Jean Fouquet
RF 4242los blad met aanbidding door de herdersParijs, ca 1510Jean Pichore
RF 4243los blad met BathshebaParijs, ca 1510Jean Pichore
    
RF 5271los blad uit een Histoire ancienne jusqu’a César et Faits des Romains: Slacht bij Cannae (voor overige bladen uit hetzelfde handschrift zie Amsterdam en Louvre, in totaal 5 bladen)Tours, ca 1470-1475Jean Fouquet
RF 28942los blad uit een getijdenboek met de aankondiging aan de herdersTours, ca 1475-1480Jean Bourdichon
RF 28943los blad uit een getijdenboek met de KruisigingTours, ca 1475-1480Jean Bourdichon
RF 29080Fragment uit een graduaal met de initaal G waarin de Geboorte van de MaagdParijs, ca 1478-1500Meester van Jacques de Besançon
RF 29086los blad met Johannes de EvangelistBourges, ca 1485-1490Jean Colombe
RF 29493los blad uit een Histoire ancienne jusqu’a César et Faits des Romains: Caesar  steekt de Rubicon over(voor overige bladen uit hetzelfde handschrift zie Amsterdam en Louvre, in totaal 5 bladen)Tours, ca 1470-1475Jean Fouquet
RF 29494los blad uit een Histoire ancienne jusqu’a César et Faits des Romains: Vlucht van Pompeii (voor overige bladen uit hetzelfde handschrift zie Amsterdam en Louvre, in totaal 5 bladen)Tours, ca 1470-1475Jean Fouquet
RF 51871Los blad met initiaal A waarin Franciscus van Assisie in gebed, uit het breviarium van Lionello d´EsteFerrara, ca 1441-1448Giorgio d’Alemagna
RF 52172los blad met Johannes op Patmos uit eengetijdenboek (Getijdenboek van Pichon)Parijs, ca 1530Noël Bellemare
RF 52173los blad met Job uit een getijdenboek (Getijdenboek van Pichon)Parijs, ca 1530Noël Bellemare
RF 52526los blad met aanbidding van het Kind uit een getijdenboek (Getijdenboek van Pichon)Parijs, ca 1530Noël Bellemare
RF 52752losse initiaal D met de Doop van Christus, afkomstig uit een antifonarium, gemaakt voor  Philippe de Levis, bisschop van Mirepoix (thans bewaard te Foix, Bibliotheque municipale, ms. 47 en 48)Toulouse (?), ca 1533-1535Meester van Philippe de Levis-Mirepoix
RF 53030los blad uit het Getijdenboek van Louis XII, met aanbidding door de wijzen (Voorheen achtereenvolgens: Londen, Christie’s, Catalogus 11 juli 1974, lot 6; New York, Collectie Bernard H. Breslauer, ms. 8)Tours, ca 1498-1499Jean Bourdichon
RF 54636losse miniatuur uit een Code de JustinienAnjou, ca 1490-95verluchter uit omgeving van de Meester van de Vie de saint François
RF 54637losse miniatuur uit een Code de JustinienAnjou, ca 1490-95verluchter uit omgeving van de Meester van de Vie de saint François
RF 54717los blad met Christus voor PilatusBourges, ca 1485-1490Jean Colombe
Rotschild 774 DRLos blad met de Triomf van Titus en VespasianusRome, ca 1480-1485Gaspare da Padova
Rotschild 862DR-878DR17 bladen met de werken van HerculesNapels, ca 1475-1500Nardo Rapicano en/of Cristoforo Majorana
Rothschild L 224 LRgetijdenboek, gedrukt door Gillet HardouinParijs, ca 1522-1534werkplaats van Jean Pichore
Rothschild L 225 LRgetijdenboekParijs, ca 1524verluchter uit omgeving Jean Coene IV (werkplaats van Jean Pichore)
Rothschild L 226 LRgetijdenboek, gedrukt door Gillet HardouinParijs, ca 1512werkplaats van Jean Pichore
Rothschild L 227 LRgetijdenboek, gedrukt door Jacques Le ForestierParijs, ca 1498Jean Pichore
Rothschild L 228 LRgetijdenboek, gedrukt door Jacques Le ForestierParijs, ca 1498Jean Pichore
    
S.n.los blad uit getijdenboek met de engel van de annunciatieTours, ca 1500Jean Poyer
S.n.los blad uit getijdenboek met de maagd van de annunciatieTours, ca 1500Jean Poyer
RFML.AG.2020.5.1, RectoLos blad met The Agony in the Garden, afkomstig uit het Getijdenboek van Enriquez de RiberaBrugge, ca 1509-1510Simon Bening
RFML.AG.2020.5.2, RectoLos blad met The Crucifixion, afkomstig uit het Getijdenboek van Enriquez de RiberaBrugge, ca 1509-1510Simon Bening