Register van Handschriften

ms g 5getijdenboekNoord-Nederland, ca 1500Meesters met de Zwarte Ogen
ms g 7breviariumFlorence, 1481Francesco da Castello
ms g 9Berkeley getijdenboekZuid-Engeland, ca 1440-1450Meester van Fastolf anonieme, Vlaamse?, verluchter
ms g 10  los blad uit getijdenboek met visitatie (5 zusterbladen in New York, Collectie Bernard H. Breslauer, nr. 21; Parijs, Collectie Mr. And Mrs. Frederick B. Adams jr.; Londen, Sotheby’s, catalogus 21 mei 1928; Londen, Sotheby’s, catalogus 28 juni 1962; Londen, Christies, catalogus 6 december 1989) (Voorheen: Londen, Sotheby’s, Catalogus 21 mei 1928, lot 8)Gent, ca 1490Meester van het Oudere gebedenboek van Maximiliaan I
ms g 14getijdenboekMilaan, ca 1470Venturino Mercati
ms g 24Jacques de Longuyon, Les voeux du PaonDoornik (?), ca 1350omgeving Pierart dou Thielt
ms g 36Petrarch, Libro degli huomini famosiVenetië, ca 1405Cristoforo Cortese
ms g 37twee losse volbladminiaturen uit een Decretum gratianiParijs, ca 1240-1250Gautier Lebaube
ms g 46Losse miniatuur met de heiligen Anne, Maria moeder van Jacobus, Maria Salome en HelenaGent of Brugge, ca 1500-1510Meester van de Lübeck Bijbel
ms g 49Pontificaal van aartsbisschop Jean CoeurBourges, tussen 1459 en 1465Jean Colombe
ms g 55getijdenboek van Pierre de BosredontLangres, ca 1465Guillaume Hugueniot
ms g 69getijdenboekBrugge of Gent, ca 1500Meester van Firmian
ms h 1getijdenboekRouen, ca 1510medewerker van de Meester van de Triomfen van Petrarca
ms h 2getijdenboekNoord-Nederland (Haarlem of Beverwijk), 1488Spierinck
ms h 5getijdenboekParijs, ca 1495-1500navolger van Meester van Jacques de Besançon
ms h 6Preparatio ad missam pontificalemFlorence, ca 1520Attavante degli Attavanti
ms h 7getijdenboekBrugge, ca 1470werkplaats van Willem Vrelant
ms h 8getijdenboek van Henry VIIITours, ca 1500Jean Poyer
ms m 6getijdenboekVlaanderen en Noord Frankrijk, ca 1480Simon Marmion
ms m 9getijdenboekTours, ca 1490-1500Jean Poyer
ms m 14getijdenboekFlorence, ca 1490Attavante degli Attavanti
ms m 19getijdenboekca 1440Meesters van de Gouden Ranken
ms m 20Statuten van de Orde van St. MichaelParijs, ca 1490Meester van Jacques de Besançon
ms m 26getijdenboekParijs of Langres, 1485-1490navolger van Maitre François
ms m 27getijdenboekRouen, ca 1420-1430Meester van Fastolf
ms m 28getijdenboekBesançon, ca 1470Meester van Karel van Neufchatel
ms m 33getijdenboekeind 15e eeuwMeester van Ariane 1
ms m 41Roman de TristanBourges, 1468Guillaume Piqueau
ms m 45twee miniaturen: Kruisiging en hl. LeonardusAugsburg, 1457Johannes Bemler
ms m 46getijdenboekGent (?) ca 1420-30; Engeland ca 1420Meester van Guillebert de Mets
ms m 50gebedenboek van Anne de BretagneTours, ca 1490Jean Poyer
ms m 52Breviarium van Eleanor van PortugalGent (?) ca 1500-1510Meester van Jacobus IV van Schotland en/of werkplaats
werkplaats van de Meester van het Oudere gebedenboek van Maximiliaan I
ms m 53Getijdenboek van Giovanni II BentivoglioBologna, ca 1497Girolamo Pagliarolo (randversiering)
Francesco Francia
Amico Aspertini
Lorenzo Costa
Tamaroccio
Chiodarolo

New York, Pierpont Morgan Library

Register van handschriften

ms g 5 getijdenboek Noord-Nederland, ca 1500 Meesters met de Zwarte Ogen
ms g 7 breviarium Florence, 1481 Francesco da Castello
ms g 9 Berkeley getijdenboek Zuid-Engeland, ca 1440-50 Meester van Fastolf; anonieme, Vlaamse?, verluchter
ms g 10 los blad uit getijdenboek met visitatie (5 zusterbladen in New York, Collectie Bernard H. Breslauer, nr. 21; Parijs, Collectie Mr. And Mrs. Frederick B. Adams jr.; Londen, Sotheby’s, catalogus 21 mei 1928; Londen, Sotheby’s, catalogus 28 juni 1962; Londen, Christies, catalogus 6 december 1989) (Voorheen: Londen, Sotheby’s, Catalogus 21 mei 1928, lot 8) Gent, ca 1490 Meester van het Oudere gebedenboek van Maximiliaan I
ms g 14 getijdenboek Milaan, ca 1470 Venturino Mercati
ms g 24 Jacques de Longuyon, Les voeux du Paon Doornik (?), ca 1350 omgeving Pierart dou Tielt
ms g 36 Petrarch, Libro degli huomini famosi Venetië ca 1405 Cristoforo Cortese
ms g 37 twee losse volbladminiaturen uit een Decretum gratiani Parijs, ca 1240-50 Gautier Lebaube
ms g 46 Losse miniatuur met de heiligen Anne, Maria moeder van Jacobus, Maria Salome en Helena Gent of Brugge, ca 1500-10 Meester van de Lübeck Bijbel
ms g 49 Pontificaal van aartsbisschop Jean Coeur Frankrijk, tussen 1459 en 1465 Jean Colombe
ms g 55 getijdenboek van Pierre de Bosredont Langres, ca 1465 Guillaume Hugueniot
ms g 69 getijdenboek Brugge of Gent, ca 1500 Meester van Firmian
ms h 1 getijdenboek Rouen, ca 1510 medewerker van de Meester van de Triomfen van Petrarca
ms h 2 getijdenboek Noord-Nederland (Haarlem of Beverwijk), 1488 Spierinck
ms h 5 getijdenboek Parijs, ca 1495-1500 navolger van Meester van Jacques de              Besançon
ms h 6 Preparatio ad missam pontificalem Italie, 1520 Attavante degli Attavanti
ms h 7 getijdenboek Vlaanderen, ca 1470 werkplaats van Willem Vrelant
ms h 8 getijdenboek van Henry VIII Tours, ca 1500 Jean Poyer
ms m 6 getijdenboek Frankrijk, ca 1480 Simon Marmion
ms m 9 getijdenboek Tours, ca 1490-1500 Jean Poyer
ms m 14 getijdenboek Italie, ca 1490 Attavante degli Attavanti
ms m 19 getijdenboek Vlaanderen, ca 1440 Meesters van de Gouden Ranken
ms m 20 Statuten van de Orde van St. Michael Parijs, ca 1490 Meester van Jacques de Besançon
ms m 26 getijdenboek Parijs of Langres, 1485-1490 navolger van Maitre François
ms m 27 getijdenboek Rouen, ca 1420-1430 Meester van Fastolf
ms m 28 getijdenboek Besançon, ca 1470 Meester van Karel van Neufchatel
ms m 33 getijdenboek Frankrijk, eind 15e eeuw Meester van Ariane 1
ms m 41 Roman de Tristan Bourges, 1468 Meester van het Missaal van Yale
ms m 45 twee miniaturen: Kruisiging en hl. Leonardus Augsburg, 1457 Johannes Bemler
ms m 46 getijdenboek Gent (?) ca 1420-30; Engeland ca 1420 Meester van Guillebert de Mets
ms m 50 gebedenboek van Anne de Bretagne Tours, ca 1490 Jean Poyer
ms m 52 Breviarium van Eleanor van Portugal Gent (?) ca 1500-10 Meester van Jacobus IV van Schotland en/of werkplaats;                   werkplaats van de Meester van het Oudere gebedenboek van Maximiliaan I
ms m 53 Getijdenboek van Giovanni II Bentivoglio Bologna, ca 1497 Girolamo Pagliarolo (randversiering); Francesco Francia; Amico Aspertini; Lorenzo Costa; Tamaroccio; Chiodarolo
ms m 57 getijdenboek Savoie, ca 1465-1470 Antoine de Lonhy
ms m 61 getijdenboek Rouen, ca 1525 Meester van het Ango Getijdenboek
ms m 63 getijdenboek Angers, ca 1440 Meester van Jeanne de Laval
ms m 67 psalter-getijdenboek Bourges of de Loire vallei, ca 1455-1460 Meester van Karel van Frankrijk
ms m 69 getijdenboek voor Farnese Rome, 1546 Giorgo Giulio Clovio
ms m 71 getijdenboek N.-Nederland, ca 1460-1480 en 1510-1520 penwerk (anoniem); latere toevoegingen door Meesters van de Suffragiën
ms m 72 psalter Cambrai, ca 1250-1275 Meester van de Frans-Vlaamse Psalters
ms m 73 getijdenboek Parijs, ca 1470 Meester François
ms m 76 getijdenboek met middelduitse teksten Vlaanderen, 2e kwart 15e eeuw Meesters van de Gouden Ranken
ms m 78 getijdenboek Brugge, ca 1455 volgeling van de Meester van het Brugse Leprozenhuis Missaal
ms m 80 getijdenboek Florence, 1e kwart 16e eeuw Boccardino (il) Vecchio
ms m 82 getijdenboek Vlaanderen, 1440s Meester van de Privilegiën van Gent en Vlaanderen
ms m 83 getijdenboek Lyon, ca 1480-1490 Meester van Guillaume Lambert
ms m 85 getijdenboek Parijs, ca 1510-1520 Meester van Morgan 85
ms m 87 brevier van Arnold van Egmont (brevier van Renaud IV) (losse bladen in Cambridge, Fitzwilliam Museum: Londen, British Library;   Utrecht, Universiteitsbibliotheek) (Voorheen: Londen, Henry Yates Thompson, ms. 64) Noord-Nederland (Utrecht?), ca 1440 Meesters van Zweder van Culemborg; Meesters van Otto van Moerdrecht
ms m 90 getijdenboek Frankrijk, ca 1375 Meester van de Bijbel van Jean de Sy
ms m 96 getijdenboek Tours, ca 1480 Meester van Morgan 366; Meester van Jean Charpentier; Jean Bourdichon
ms m 105 getijdenboek van William Porter Rouen, ca 1420-25 Meester van Fastolf; 2 later toegevoegde miniaturen met de              signatuur van Hans Baemler
ms m 106 psalter Brugge, ca 1255-1265 Brugse Apostelpsalters (Groep)
ms m 116 getijdenboek Henegouwen, ca 1500 Meester van Antoon Rolin
ms m 117 getijdenboek Engeland ca 1440-1450 en Parijs, ca 1500-1510 begonnen in Engeland, voltooid door de Meester van Philippe de Gueldre en andere anonieme verluchter
ms m 133 Apocalypse Frankrijk, voor 1416 Meester van de Berry Apocalypse
ms m 147 Jacques le Lieur, Poème sur la passion Rouen, ca 1530 volgeling van de Franse paneelschilder        Jean Perréal; Meester van Girard Acarie
ms m 155 psalter Luik, ca 1290-1305 Lambert-le-Bègue (Werkplaats)
ms m 156 getijdenboek Utrecht, ca 1500 Meesters met de Zwarte Ogen
ms m 157 Getijdenboek Frankrijk (Bretagne of Angers), ca 1440 Frankrijk (School 1400-1450)
ms m 159 Getijdenboek Frankrijk (Centraal), ca 1470 Frankrijk (School 1450-1500)
ms m 164 getijdenboek Rennes, 2e kwart 15e eeuw Meester van Walters 221
ms m 167 getijdenboek Rouen, ca 1470 Meester van de Geneefse Latini
ms m 171 getijdenboek Lille, 1503-1530 Jean Markant
ms m 173 getijdenboek Rennes, 2e kwart 15e eeuw Meester van Walters 221
ms m 179 getijdenboek Parijs, 4e kwart 15e eeuw Meester van Jacques de Besançon
ms m 180 evangeliarium Italie, 1436 Péronet Lamy: miniatuur met de Geboorte
ms m 183 psalter Luik, ca 1280-1290 Lambert-le-Bègue (Werkplaats)
ms m 190 getijdenboek voor Marie de Rieux (gedeelte) Bretagne of Anjou, 1440s Meester van Marguerite d’Orléans
ms m 191 evangeliarium Tours, ca 804-834 School van Tours
ms m 194 getijdenboek Amiens?, ca 1460 Meester van Rambures
ms m 195 getijdenboek Parijs, 4e kwart 15e eeuw Meester van Jacques de Besançon
ms m 196 getijdenboek Besançon of Savoie, ca 1470 Antoine de Lonhy
ms m 199 getijdenboek Angers of Tours?, ca 1460 (of) Nantes, ca 1440 Meester van Juvenal des Ursins; Meester van de Geneefse Boccaccio
ms m 219 getijdenboek Parijs, ca 1493-1510 Meester van de Chronique scandaleuse
ms m 202 getijdenboek Rouen, ca 1440-1449 volgeling van de Meester van John Talbot
ms m 214 Jean de Courcy, Chronique universelle,                dite de la Bouquechardière Brugge, ca 1470 werkplaats Lieven van Lathem
ms m 222 Boethius, De Consolatione philosophiae Loire vallei of Bourges, ca 1465 Meester van Coëtivy
ms m 227 Getijdenboek van Faletti Ferrara, ca 1461 Taddeo Crivelli
ms m 231 getijdenboek Parijs, ca 1485-90 Meester van Jacques de Besançon
ms m 232 Pietro de Crescenzi, Livre des profits ruraux (vertaling van Liber ruralium commodorum) Brugge ca 1470 werkplaats van Meester van Margaretha                van York of Meester van Fitzwilliam 268
ms m 241 getijdenboek van Duke Arthur III van Brittannië Parijs of Angers, ca 1435 Meester van de Münchener Legenda Aurea
ms m 248 getijdenboek Frankrijk, ca 1465 en 1470 Meester van Juvenal des Ursins (volgeling); voltooid door Jean Colombe en                   werkplaats
ms m 250 getijdenboek Tours, ca 1494-1495 2 later ingevoegde miniaturen van de      hand van Jean Poyer
ms m 259 getijdenboek Brugge ca 1400-1415 Meesters van de Ushawgroep
ms m 261 getijdenboek Rouen, ca 1495-1503 Robert Boyvin
ms m 263 zogeheten Getijdenboek van Philippe de Gueldre Angers, ca 1475 en Oost-Frankrijk, ca 1485 Meester van de Geneefse Boccaccio; anoniem verluchter
ms m 266 Livius, Historiae Romanae Decades Frankrijk, 1470 Franco dei Russi
ms m 270 samengesteld blad, met fragmenten uit een koorboek of evangeliarium met de                   vier evangelisten Rome, ca 1575-1582 (volgeling van) Giulio Clovio
ms m 271 getijdenboek Bourges, ca 1485-1490 Meester van Spencer 6
ms m 274 Decimus Junius Juvenalis, Satyrae Florence, 2e helft 15e eeuw Domenico di Cristoforo “Brasichilensis”
ms m 277 Pierre Sala, Moraulx dictz des philozophes Lyon, ca 1515-25 Guillaume Le Roy
ms m 282 getijdenboek Parijs?, ca 1460 volgeling van de Meester van Jean Rolin II en late volgeling van de Meester van de Münchener Legenda Aurea
ms m 286 getijdenboek Rouen, ca 1520 volgeling van de Meester van de Triomfen van Petrarca
ms m 287 getijdenboek Noord-Frankrijk of Vlaanderen, ca 1445 omgeving van de Meester van Guillebert de Mets
ms m 289 Dante, Divine Comedy Florence, ca 1335-1345 Pacino di Bonaguida
ms m 290 getijdenboek Parijs, ca 1500 Meester van de Chronique scandaleuse en een late volgeling van Jean Poyer
ms m 291 getijdenboek Tours, ca 1490 Jean Bourdichon en werkplaats; Meester van Morgan 85
ms m 292 gebedenboek Tours, ca 1500 Jean Bourdichon of werkplaats; Meester van Morgan 85
ms m 298 Johannes Sintram, Fasciculus Morum Oxford, 1412; Reutlingen, 1415; Schwäbisch-Hall, 1416-26 Johannes Sintram (de Herbipoli)?
ms m 302 Ramsey Psalter (ook deel in Lavanttal, Oostenrijk) Engeland, ca 1300-1310 Meesters van Fenland
ms m 304 getijdenboek Frankrijk, ca 1445 Meester van Mansel; Meester van Guillebert de Mets
ms m 306 vol. 1 van 4-delig missaal voor Kardinaal Domenico della Rovere (de 3 andere volumes zijn Turijn, Archivio di Stato, ms. J.b. II, 2-4) Rome en/of Verona?, eind 15e eeuw Francesco Bettini: f. 2v, 14r, 16v, 18r, 29r, 32v, 42r, 48v, 51v, 78v, 81v, 118v; Meester van de della Rovere Missalen
ms m 307 getijdenboek Brugge, ca 1500-1530 Simon Bening
ms m 313 psalter en hymnaal Parijs, ca 1215-1230 Alexander (Magister)
ms m 322 Guiard des Moulins, Bible historiale (vol 1) Parijs, ca 1325-1342 Meester van Thomas de Maubeuge; Richard & Jeanne de Montbaston
ms m 323 Guiard des Moulins, Bible historiale (vol 2) Parijs, ca 1325-1342 Meester van Thomas de Maubeuge
ms m 330 getijdenboek Frankrijk, ca 1480 werkplaats van Jean Colombe
ms m 333 Evangeliarium van Odbert Abdij van Saint-Bertin, ca 1000-1008 Saint-Bertin onder Abt Odbert (Scriptorium)
ms m 346 en 346A schetsboek Parijs, ca 1400 Jacquemart de Hesdin
ms m 347 getijdenboek Frankrijk, ca 1485 Meesters van de Gouden Ranken
ms m 348 getijdenboek ca 1485-90 Georges Trubert; Meester van de della Rovere Missalen;                   voltooid door een navolger van Jean Bourdichon
ms m 349 getijdenboek Delft, ca 1440 Meester van de Delftse Grisailles
ms m 356 getijdenboek van Claude Molé Parijs, ca 1500 Meester van de Triomfen van Petrarca
ms m 357 getijdenboek Doornik, ca 1425-1435 Meester van Guillebert de Mets
ms m 358 getijdenboek (“unfinished hours”) (Voorheen: Londen, Sotheby’s,Catalogus10 juni 1901(Ashburnham-Barrois),lot 282        ) Frankrijk, ca 1440-1450 Barthélemy van Eyck; Enguerrand Quarton f.  106, 202, 202v, 209v
ms m 359 getijdenboek Parijs, ca 1430-35 Meester van Bedford en werkplaats
ms m 366 getijdenboek gemaakt voor Jouvenel des Ursins Tours, ca 1470-90 Meester van Morgan 366; Meester van Jean Charpentier
ms m 369 vier losse miniaturen uit een getijdenboek met de annunciatie, de kruisiging, de bewening en pinksteren Venetië, begin 16e eeuw atelier van Benedetto Bordone
ms m 374 missaal voor Donatuskerk te Genua Vlaanderen, voor 1431 Meesters van de Gouden Ranken
ms m 377 missal Milaan, 1534-1535 Agostino Decio
ms m 380 getijdenboek Tours, ca 1490 werkplaats van Jean Bourdichon
ms m 381 Giovanni Boccaccio, Livre des cleres et nobles femmes Loire gebied?, ca 1460 volgeling van de Meester van Bedford
ms m 385 Speculum Humanae Salvationis Vlaanderen, ca 1430-40 Meesters van de Gouden Ranken
ms m 387 getijdenboek Vlaanderen, ca 1460 Willem Vrelant
ms m 388 getijdenboek Tours, ca 1495 volgeling van Jean Poyer
ms m 390 getijdenboek van Jean Carondelet Vlaanderen, begin 16e eeuw Meester van Talbot
ms m 399 getijdenboek voor Da Costa Brugge ca 1515 Simon Bening
ms m 421 getijdenboek Brugge ca 1450 Meester van Jean Chevrot; Willem Vrelant ? of:                   Meesters van de Gouden Ranken
ms m 422 Pierre Sala, Fables Lyon, 1525 – januari 1526 Guillaume Le Roy
ms m 434 Lodovico Maria Sforza, Litterae ducales donationis ad monasterium S. Mariae Gratiarum Milaan, ca 1499 Francesco Binasco?
ms m 435 Kroniek van Vlaanderen Vlaanderen, ca 1475 Meester van de Brugse Kroniek van Vlaanderen
ms m 439 getijdenboek Vlaanderen, ca 1410-20 Jean Semont; Meester uit de omgeving van de Meester van Daniël Rym
ms m 440 psalter Brabant, 1261 Lambert-le-Bègue (Werkplaats)
ms m 444 los blad met initiaal A, waarin herrijzenis Bologna, laatste kwart 15e eeuw Domenico Pagliarolo
ms m 451 getijdenboek Brugge, 1531 Simon Bening
ms m 452 getijdenboek Tours of Parijs, ca 1530-35 Meester van de Getty Brieven
ms m 453 getijdenboek ca 1425-30 Meester van Morgan 453; volge­ling van de Bedford Meester
ms m 454 Getijdenboek van Cecilia Gonzaga Milaan, ca 1470 Meester van het Getijdenboek van Birago; 2e anoniem meester
ms m 455 getijdenboek Parijs ca 1417 Meester van de Harvard Hannibal en               volgeling
ms m 457 Grand coustumier de Normandie Rouen, ca 1460 Meester van de Geneefse Latini
ms m 461 Le Livre des secrets d’histoire naturelle Angers, ca 1460 Meester van de Geneefse Boccaccio
ms m 474 Francesco Petrarca, Canzoniere (Frontispice in Triest, Biblioteca Civica) Florence, ca 1500-1510 Meester van Morgan 474
ms m 478, fol 1 fragment met profeet in initiaal “D”, afkomstig uit een graduaal verlucht voor het klooster van van Michele a Murano Florence, ca 1392-1399 (Don) Silvestro dei Gherarducci
ms m 478, fol 2 fragment met profeet in initiaal “D”, afkomstig uit een graduaal verlucht voor het klooster van van Michele a Murano Florence, ca 1392-1399 (Don) Silvestro dei Gherarducci
ms m 478, fol 3 fragment met profeet in initiaal “E”, afkomstig uit een graduaal verlucht voor het klooster van van Michele a Murano Florence, ca 1392-1399 (Don) Silvestro dei Gherarducci
ms m 478, fol 4 fragment met profeet in initiaal “E”, afkomstig uit een graduaal verlucht voor het klooster van van Michele a Murano Florence, ca 1392-1399 (Don) Silvestro dei Gherarducci
ms m 478, fol 5 fragment met profeet in initiaal “E”, afkomstig uit een graduaal verlucht voor het klooster van van Michele a Murano Florence, ca 1392-1399 (Don) Silvestro dei Gherarducci
ms m 478, fol 6 fragment met Sint Paul in initaal “G”, afkomstig uit een graduaal verlucht voor het klooster van van Michele a Murano Florence, ca 1392-1399 (Don) Silvestro dei Gherarducci
ms m 478, fol 7 fragment met profeet opkijkend naar Christus in initiaal “I”, afkomstig uit een graduaal verlucht voor het klooster van van Michele a Murano Florence, ca 1392-1399 (Don) Silvestro dei Gherarducci
ms m 478, fol 8 fragment met profeet in initiaal “M”, afkomstig uit een graduaal verlucht voor het klooster van van Michele a Murano Florence, ca 1392-1399 (Don) Silvestro dei Gherarducci
ms m 478, fol 9 fragment met profeet in initiaal “M”, afkomstig uit een graduaal verlucht voor het klooster van van Michele a Murano Florence, ca 1392-1399 (Don) Silvestro dei Gherarducci
ms m 478, fol 10 fragment met profeet in initiaal “A”, afkomstig uit een graduaal verlucht voor het klooster van van Michele a Murano Florence, ca 1392-1399 (Don) Silvestro dei Gherarducci
ms m 478, fol 11 fragment met profeet in initiaal “O”, afkomstig uit een graduaal verlucht voor het klooster van van Michele a Murano Florence, ca 1392-1399 (Don) Silvestro dei Gherarducci
ms m 478, fol 12 fragment met profeet in initiaal “O”, afkomstig uit een graduaal verlucht voor het klooster van van Michele a Murano Florence, ca 1392-1399 (Don) Silvestro dei Gherarducci
ms m 478, fol 13 fragment met profeet in initiaal “P”, afkomstig uit een graduaal verlucht voor het klooster van van Michele a Murano Florence, ca 1392-1399 (Don) Silvestro dei Gherarducci
ms m 478, fol 14 fragment met profeet in initiaal “R”, afkomstig uit een graduaal verlucht voor het klooster van van Michele a Murano Florence, ca 1392-1399 (Don) Silvestro dei Gherarducci
ms m 478, fol 15 fragment met profeet in initiaal “R”, afkomstig uit een graduaal verlucht voor het klooster van van Michele a Murano Florence, ca 1392-1399 (Don) Silvestro dei Gherarducci
ms m 478, fol 16 fragment met profeet in initiaal “S”, afkomstig uit een graduaal verlucht voor het klooster van van Michele a Murano Florence, ca 1392-1399 (Don) Silvestro dei Gherarducci
ms m 478, fol 17 fragment met profeet in initiaal “V”, afkomstig uit een graduaal verlucht voor het klooster van van Michele a Murano Florence, ca 1392-1399 (Don) Silvestro dei Gherarducci
ms m 484 Apocalyps Gent, ca 1475-1479 Meester van de Stichtelijke Tractaten
ms m 491 getijdenboek van Karel V Brussel, ca 1533 Meester van Karel V
ms m 493 het zwarte getijdenboek / the black hours Brugge, ca 1475 Willem Vrelant of verluchter uit zijn directe omgeving
ms m 494 bijbel Parijs, ca 1280 Meester van Charlemagne; Paris-Acre Meester
ms m 495 Missaal van Guillaume Lallemant Tours, ca 1510-1515 Jean Poyer; Meester van Spencer 6
ms m 496 Didymus Alexandrinus, De spiritu sancto en andere werken Florence, 1487-1488 Gherardo en Monte di Giovanni
ms m 497 Cicero, Marcus Tullius: Opera 1450-1470 stijl van Francesco d’Antonio del Chierico (of: Cherico)
ms m 503 Guillaume de Lorris en Jean de Meun, Le roman de la rose Parijs, ca 1325-1353 Richard & Jeanne de Montbaston
ms m 515 getijdenboek Parijs, 1402 Meester van de Mariakroning
ms m 518 missaal Ferrara, 1463 Taddeo Crivelli
ms m 535 Nicolaus de Lyra, Postilla in Testamentum Meester van de Vraie Cronicque descoce  
ms m 536 Grandes Chroniques de France Parijs, ca 1410-1412 Meester van de Cité des Dames
ms m 537 Bartholomaeus Anglicus, Le livre de la propriété des choses (vertaling door Jean Corbechon) Parijs, ca 1415 Meester van de Cité des Dames
ms m 538 Getijdenboek van Claude Gouffier   Meester van het Getijdenboek van Gouffier (7 miniaturen); Meester van het Psalter van Gouffier: f. 25v: Visitatie
ms m 612 Johannes Chrysostomos, Enkomion Egypte, Fayum, Ptepouhar, 892-893 Isak
ms m 618 getijdenboek Parijs, 1505-1510 Meester van de Triomfen van Petrarca
ms m 619v los blad met scènes uit het leven van David (afkomstig uit/bestemd voor de Winchester Bijbel) Engeland, Winchester, ca 1170-1185 Meester van de Morgan “Leaf”
ms m 630 Tarot kaarten Italie, ca 1450-1480 Bonifacio Bembo
ms m 632 getijdenboek Rouen, ca 1520 volgeling van de Meester van de Triomfen van Petrarca
ms m 638 Bijbel (Oude Testament) (ook 2 losse bladen in Parijs, Bibliothèque Nationale, ms nouv. Acq. Lat. 2294 en één los blad in Malibu, J. Paul Getty Museum, Ms. Ludwig I 6) (Voorheen: Cheltenham, Sir Phillipps Thomas, ms 8025bis) Parijs, ca 1250 Meesters van de Maciejowski of Shah Abbas Bijbel
ms m 643 Taferelen uit het leven van Christus en het leven van de gezegende Gerard van Villamagna Italie, ca 1320 Pacino di Bonaguido
ms m 644 Beatus van Liebana, Commentaar op        de Apocalyps (Voorheen achtereenvolgens: Londen, Henry Yates Thompson, ms. 97; Londen, Sotheby’s, Catalogus 3 juni 1919                   (Henry Yates Thompson, 1), lot 21) Spanje, klooster San Miguel de Escalada (Léon), ca 940-945 Magius (Maius)
ms m 646 getijdenboek Rouen, ca 1510 medewerker van de Meester van de Triomfen van Petrarca en anoniem                meester
ms m 649 typologische taferelen uit het  leven van Jezus Vlaanderen, ca 1440 Meesters van de Gouden Ranken
ms m 653, fol. 1 Los blad met Geboorte en Aankondiging aan herders in initiaal “P” Italie, 1392-1399 (Don) Silvestro dei Gherarducci
ms m 653, fol. 2 Los blad met de Triniteit in initiaal “B” Italie, 1392-1399 (Don) Silvestro dei Gherarducci
ms m 653, fol. 3 Los blad met de hemelvaart van Christus in initiaal “V” Italie, 1392-1399 (Don) Silvestro dei Gherarducci
ms m 653, fol. 4 Los blad met het Laatste Avondmaal in initiaal “C” Italie, 1392-1399 (Don) Silvestro dei Gherarducci
ms m 653, fol. 5 Los blad met de Aanbidding door de wijzen in initiaal “E” Italie, 1392-1399 (Don) Silvestro dei Gherarducci
ms m 659 losse miniatuur Virgo inter Virgines Vlaanderen, ca 1500 Gerard David
ms m 672-675 Jacobus de Voragine, Legenda aurea (Légende dorée in de Franse vertaling van Jean de Vignay) (het 5e handschrift waarover deze oorspronkelijk 3-delige reeks is verdeeld wordt bewaard in  Macon, Bibliothèque municipale ms 3) Brugge, ca 1460-1470 verluchting door meer dan 10 artiesten: verluchting van M 672 door Willem Vrelant, Meester van de                   Chroniques de Pise: f. 55r en de Meester van de Sapience en anderen, waaronder f. 61 door Loyset Liédet?, aldus Smeyers 1998, p. 333, afb. 66; verluchting van M 673 door de Meester van Mildmay; verluchting van M 674 door Willem    Vrelant en de Meester van Mildmay; verluchting van M 675 door Willem Vrelant,  de Meester van Antoon van Bourgondie: f. 74v en de Meester van                Mildmay
ms m 677 getijdenboek van Anne de France Frankrijk, jaren 1470 Jean Colombe
ms m 691 Dirc van Delf, Tafel van den Kersten Ghelove, Somerstuc Den Haag, ca 1405-1410 Meesters van Dirc van Delf
ms m 696 Getijdenboek van Karel V Brussel, ca 1540 Meester van Karel V
ms m 704 handschrift Noord-Nederland, ca 1490 Meesters met de Zwarte Ogen
ms m 705 René d’Anjou, la Mortifiement de vaine plaisance Meester van Jeanne de Laval  
ms m 710 Berthold sacrementarium Duitsland, Weingarten Abdij                  ca. 1208-1215 Meester van het Berthold Sacrementarium
ms m 711 Hainricus sacrementarium Duitsland, Weingarten Abdij ca 1217 of 1225-1250 Meester van het Hainricus Sacrementarium
ms m 713 missaal Avignon, na 1323 Meester van de Codex van Sint Gregorius
ms m 718, fol 18 fragment met profeet in initiaal “D”, afkomstig uit een graduaal verlucht voor het klooster van van Michele a Murano Florence, ca 1392-1399 (Don) Silvestro dei Gherarducci
ms m 722 Johannes de Sacro Busto, Sphaera mundi (en) Alchabitius. Linellus. Isagogicus Wenen, ca 1425-1430 f. 18 dierenriem door Albrechtsminiator
ms m 723 Hayton, Fleur des histoires d’Orient en Marco Polo, Livre des  merveilles d’Asie Frankrijk, ca 1412 Meester van de Berry Apocalypse
ms m 725 Los blad uit een graduaal met de Aanbidding door de Wijzen Milaan, ca 1500 Francesco Binasco
ms m 731 Antonio Cornazzano, Del modo di regere e di regnare Ferrara, ca 1476-1484 Cosimo Tura of werkplaats
ms m 732 getijdenboek Tours, ca 1515 Jean Bourdichon
ms m 736 Wonderen en Passie van Sint Edmund Bury  St. Edmunds, ca 1125-35 Meester van Alexis
ms m 742 Los blad met Christus in majesteit, afkomstig uit het laudario van de Compagnia di Sant’Agnese Florence, ca 1335-1340 Pacino di Bonaguido
ms m 743 getijdenboek Frankrijk, ca 1410-1415 Meester van Luçon
ms m 754 getijdenboek van Marguerite de Beaujeu Vlaanderen, ca 1320-1330 stijl van Pierart dou Tielt
ms m 755 Quedlinburg Evangeliarium Abdij van Corvey, ca 975-980 Corvey (School)
ms m 756 Cuerden Psalter Oxford (?), ca 1260-1290 Meesters van Devon
ms m 780 lectionarium Salzburg, Klooster van St. Petrus, tussen 1070-1090 Custos Perhtolt
ms m 785 Georgius Zothori Zapari Fenduli, Liber astrologiae Brugge, voor 7 juni 1403 Meesters van de Rouengroep, meer specifiek de Meester van de New Yorkse Liber astrologiae
ms m 800 liturgisch handschrift Bologna, ca 1370 Niccolo da Bologna
ms m 804 Jean Froissart, Grandes Chroniques de           France Parijs, ca 1412-1415 Meester van Giac
ms m 805 Le Roman de Lancelot du Lac, vol 1 Noordoost Frankrijk, mogelijk Saint-Quentin of Laon, ca 1310-1315 Meester van Sainte Benoite
ms m 806 Le Roman de Lancelot du Lac, vol 2 Noordoost Frankrijk, mogelijk Saint-Quentin of Laon, ca 1310-1315 Meester van Sainte Benoite
ms m 815 getijdenboek Parijs, 4e kwart 15e eeuw Meester van Jacques de Besançon
ms m 820 Livre du roi Modus et de la reine Ratio Frankrijk, ca 1465 Meester van de Weense Roman de la Rose
ms m 827 Anhalt Morgan Evangeliarium (portretten van de evangelisten) Frankrijk, 10e eeuw Meester van het Boulogne-sur-Mer Evangeliarium
ms m 834 getijdenboek van Jean Robertet Frankrijk, ca 1465-1470 Jean Fou­quet (1e 9 miniaturen); Jean Colom­be (laatste 16 miniaturen)
ms m 853 Thomas van Aquino, Hystoria de corpore Christi Wenen, ca 1403-1406 Nikolaus von Brünn
ms m 854 getijdenboek Castilië, ca 1460-1480 Spanje (School 1400-1500)
ms m 855 Missaal van Seitenstetten Oostenrijk (Salzburg), ca 1465 Italiaanse navolger van Meester van Gaibana en twee locale Salzburgse verluchters
ms m 865 getijdenboek Frankrijk (Bretagne (?),ca 1425 Meester van Morgan 865
ms m 866 getijdenboek (met later, ca 1450, toegevoegd Vlaams deel) Noord-Nederland, ca 1415-20 Meester van de Morgan Kindsheidcyclus
ms m 867 Joannes Jovianus Pontanus, Carmina varia (en) Gregorius Tifernas Publius, Amoris triumphus Venetië, ca 1475-14802 volgeling van Meester van de Putti
ms m 868 Spiegel van den Leven ons Heren Vlaanderen, ca 1455 Meester van Peter Danielssoen
ms m 869 Arenberg Evangeliarium Canterbury, Christ Church (?), ca 990-1000 Canterbury (School)
ms m 870.1, 2, 3 Drie bladen uit een koorboek, met de Geboorte in een initiaal H, Sint Andreas gekruisigd in een initiaal D en Sint Agnes in een initiaal D Regensburg, ca 1300 Gerwirch
ms m 878 los blad uit antifonarium met pinksteren in een initiaal Wenen, ca 1425-1430 Albrechtsminiator
ms m 882 Cicero, Pro lege Manilia Rome, 1477 Bartolomeo Sanvito
ms m 893 Warwick psalter-getijdenboek (Voorheen: London, Sotheby’s, Catalogus 9 December 1958 (Dyson-Perrins), lot 19) Engeland , waarschijnlijk Londen,  ca 1430-45 William Abel; andere verluchter; Tomaso da Modena (toevoegingen)
ms m 896 2 losse miniaturen met Ecco Homo en Christus aan het Kruis genageld (zie ook Londen, Sotheby’s 23 juni 1998, lot 36) Duitsland (misschien Neurenberg), 2e kwart 16e eeuw Monogrammist M
ms m 905 graduaal in 2 volumes (“Goose Book”) Neurenberg, ca 1507-1510 Jakob Elsner
ms m 913 los blad uit psalter Oxford, ca 1240 William de Brailes
ms m 917 getijdenboek van Catherina van Kleef (eerste deel, tweede deel is M 945) Utrecht, ca 1442-1444 Meester van Catherina van Kleef; Meester van Den Haag 69 B 10: alleen penwerk op tekstpagina’s
ms m 934 psalter Parijs, ca 1495-1498 Meester van Jacques de Besançon; Meester van Philippe de Guelders
ms m 944 gebedenboek Milaan, ca 1420 Michelino da Besozzo
ms m 945 getijdenboek van Catherina van Kleef (eerste deel, tweede deel is M 917) Utrecht, ca 1442-1444 Meester van Catherina van Kleef; Meester van Den Haag 69 B 10: alleen penwerk op tekstpagina’s
ms m 948 Guillaume de Lorris et Jean de Meun,      Roman de la Rose voor François I Rouen, ca 1525 Meester van Girard Acarie
ms m 955 los blad met Kruisiging uit dl 1 van het 4-delige missaal voor bisschop Hugo von Hohenlandenberg (zie verder onder: Freiburg, Erzbisschofliches Diözesanarchiv) Konstanz, ca 1500 Springinklee de Oudere
ms m 1000 Strawberry getijdenboek Parijs ca 1420 Meester van Boucicaut; Werkplaats van de Meester van           Boucicaut; volgeling van de Meester van Boucicaut; Meester van Morgan 453; Meester van Fastolf
ms m 1001 getijdenboek Frankrijk, ca 1475 Robinet Testard
ms m 1003 getijdenboek Frankrijk,  ca 1465 Meester van Jacques de Luxembourg
ms m 1004 getijdenboek van Charlotte van Savoyen (Voorheen achtereenvolgens: Dublin, Chester Beatty Library, ms. W 95; Londen, Sotheby’s, catalogus 24 juni 1969 (Chester Beatty II), lot 59) Parijs, ca 1420-23 Meester van Bedford: f. 17r annunciatie; volgeling  van Meester van Boucicaut;                Meester van Guise alias Meester van Guy de Laval
ms m 1024 getijdenboek Parijs?, ca 1465 Meester van Jean Rolin II; Meester van Morgan 453; Spitz  Meester
ms m 1030 getijdenboek Frankrijk, Tours?, ca 1535-45 Agostino Decio
ms m 1031 getijdenboek Noord-Nederland, ca 1450-75 Meester van de Haarlemse bijbel
ms m 1040 getijdenboek Rennes, ca 1440 Meester van Marguerite de Willerval
ms m 1042 breviarium Noordoost Frankrijk, mogelijk Saint-Quentin of Laon, ca 1285-1207 Meester van Sainte Benoite
ms m 1044 Gaston Phébus, Livre de la chasse (Voorheen: New York, Verzameling Clara Peck) Parijs, ca 1410 Meester van Bedford (Trend)
ms m 1046 los blad uit Breviarium, thans bewaard in Manchester, John Rylands   University Library ms 39) Vlaanderen, ca 1500 Meester van Jacobus IV van Schotland
ms m 1055 getijdenboek Frankrijk, ca 1465-75 volgeling van Meester van Coëtivy
ms m 1056 register (matricole) voor de gelduitleners Italie, ca 1390-1400 Niccolo da Bologna
ms m 1073 getijdenboek Brugge ca 1400-1415 Meester(s) van de Beaufortheiligen
ms m 1077 getijdenboek Brugge ca 1475 Meester van het Gebedenboek van Dresden
ms m 1078 getijdenboek van Cornelis Croesinck Noord-Nederland, ca 1494 Meesters met de Zwarte Ogen of: Meester van Cornelis Croesinck
ms m 1093 getijdenboek Frankrijk, ca 1470 Meester van de Geneefse Latini
ms m 1110 getijdenboek (Voorheen: Londen, Sotheby’s catalogus 24 juni 1969 (Chester Beatty), lot 69) Parijs, ca 1490-1500 Meester van de Très Petites Heures van Anne de Bretagne
ms m 1162 Getijdenboek van Guillaume Lambert (Voorheen: Rotthalmünster, Antiquariat Heribert Tenschert, Leuchtendes Mittelalter VI (1994), nr. 74) Lyon, 1484 Meester van Guillaume Lambert
ms m 1163 Epistolae / Phalaris (Provenance: purchased on 16 September 1946 for £130 from Hornby’s executors by Major J.R. Abbey (1894-1969), his JA.3168, no. 26 in the catalogue of Abbey’s Italian manuscripts, 1969; his sale (Sotheby’s March 25, 1975, lot 2961); to the British Rail Pension Fund; sold by them in 1988 to Mr. (now Sir) J. Paul Getty, Jr.; sale (London, Sotheby’s, December 6, 2001) Napels, ca 1465-1470 Cola Rapicano
ms m 1166 Prières van Claude de France (Voorheen : New York, Verzameling Alexandre P. Rosenberg, ms. 8) Tours, ca 1515-1517 Meester van Claude de France
ms m 1176 los blad uit Guillaume Crétin, Débat entre deux dames sur le passetemps des         chiens et oyseaux Parijs, ca 1525-1530 Meester van François de Rohan
ms m 1209 Los blad uit getijdenboek, met een initiaal met de Maagd die haar melk aanbiedt aan Sint Bernardus, Koning David die harp speelt en twee vechtende vogels in de marge Utrecht, ca 1460 Meester van Catharina van Kleef
E 14.a titelblad tot Aristoteles, Werken (miniatuur uit inkunabel)   hetzij Girolamo da Cremona                   hetzij Jacometto Veneziano
E 2.78.b titelblad tot Aristoteles, Metaphysica (miniatuur uit inkunabel)   hetzij Girolamo da Cremona                   hetzij Jacometto Veneziano
PML 310 Sint Augustinus, De civitate Dei (gedrukt in Venetië door Nicolaus Jenson op 2 oktober 1475) Venetië, ca 1475 Girolamo da Cremona
PML 572 Getijdenboek (gedrukt door Philippe Pigouchet voor Simon Vostre) Parijs, 1497 Meester van de Très Petites Heures van Anne de Bretagne
PML 580 Getijdenboek (gedrukt door Philippe Pigouchet voor Simon Vostre) Parijs, 28 juni 1500 Meester van de Très Petites Heures van Anne de Bretagne
PML 1017 breviarium (drukker : Jean Carcain) Lyon, 1498/9 Guillaume Le Roy
PML 19604 Getijdenboek (gedrukt door Ulrich Gering en Berthold Rembolt voor Simon Vostre) Parijs 8 sept. 1498 Meester van de Très Petites Heures van Anne de Bretagne
PML 21194 Aristoteles, Operea en Porphyrios, Liber quinque praedicabilium (1) Venetië, 1483 Girolama da Cremona en werkplaats of Jacometto Veneziano
PML 21195 Aristoteles, Operea en Porphyrios, Liber quinque praedicabilium (2) Venetië, 1483 Girolama da Cremona en werkplaats of Jacometto Veneziano; Antonio Maria da Villafora;                   Benedetto Bordone
PML 26983/26984 tweedelige bijbel (gedrukt in Venetië, 1 augustus 1471 door Vindelinus de Spira) Venetië, ca 1471 Meester van de Putti
PML 125444 getijdenboek (gedrukt te Parijs op 22 augustus 1498 door Philippe Pigouchet voor Simon Vostre) Parijs,ca 1498 Meester van de Très Petites Heures van Anne de Bretagne
Ms M 1167Getijdenboek van Catharina van Herck, Apparently made for a woman of Diest, perhaps a member of the Beguine convent there. Inscribed on fol. ir: “Dit boeck heeft tot haren ghebruycke Suster Ida van Herck. Ende na haer doot salt toebehoren Stynken tot Diest Cornelis van Steyvordt wettighe dochter na inhouden des testaments van Katherina van Herck saligher. suster was van suster Yda voerschreven” (voorheen achtereenvolgens: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, ms 74 H 40; Kortrijk, Verzameling Carlo de Poortere, Ms A.6; Sotheby’s 19 juni 2001 (Ritman, 2), lot 32)Gent, ca 1490Meester van het Oudere Gebedenboek van Maximiliaan I: f. 15v, 31v en een anoniem verluchter
Ms M 1181Los blad uit graduaal verlucht voor het Franciscaner klooster van Belluno (voorheen achtereenvolgens: Londen, Sotheby’s 23 juni 1998, lot 18; London, Christie’s, 7 Juli 2010 (Arcana I), lot 26)Cremona, 1489Ludovico de Gaçis